Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 24

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Aristoteles organon’unun kindi taslağı

Yazar kurumları :
University of Pittsburgh1, DÜ İlahiyat Fakültesi 2
Görüntülenme :
280
DOI :
Özet Türkçe :

Ünlü Arap kabilesi beni Kinde'ye mensup olan ve ismi Latince Alkindus veya Alkendus şeklinde yazılan el-Kindi (805-873) Basra'da1 doğdu. Saf Arap ırkının yegâne önemli Arap filozofu olduğundan ona "Arapların filozofu"2 unvanı verildi. Yaşadığı dönemde, Arapça konuşulan coğrafyada Yunan bilim ve felsefesinin bilgisi, neredeyse tamamen Süryani Hıristiyanlara özgü iken Kindi, Yunan çalışmalarında ciddi bir şekilde derinleşti. Üretken bir yazar olan Kindi çoğu doğa bilimleriyle ilgili sayısız bilimsel eser yazdı – yaklaşık 300 eser olduğu belirtilmektedir-: (Bu bilimler) matematik (müzik dahil), fizik (özellikle optik), coğrafya, tıp ve diğerleridir. Bunun yanında Kindi, Yunanca çalışmaların Arapçaya tercümesinde sponsor ve hami olarak ilme dolaylı bir katkı yaptı.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :