Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 22

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

19. yüzyılda bir osmanlı valisi: giritli sırrı paşa ve tefsir anlayışı

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
347
DOI :
Özet Türkçe :

XIX. Yüzyıl Osmanlı devlet adamlarından olan Girit'li Sırrı Paşa değişik vilâyetlerde valilik ve mutasarrıflık yapmıştır. O, başta tefsir olmak üzere Kelâm, Mantık, Dinler ve Mezhepler Tarihi, Dil ve Edebiyat'a dair eserler kaleme almış bir aydınıdır. İlme ve edebiyata aşina olan müellifin tefsirleri Kur'ân-ı Kerim'in "Yusuf, Meryem, Furkân ve İnsân" surelerine aittir. Bu makalede müellifin hayatı, eserleri ve tefsirdeki metodu incelenmiş, çalışmalarının dirâyet yönü ağır basan tefsirlerden olduğu anlaşılmıştır.

Özet İngilizce :

An Ottoman Statesman in the 19th Century: Sirri Pasha from Crete and his understanding of Tafsir The Ottoman Statesman, Sırrı Pasha from Crete in the 19th century, worked as Province Governor and a proprietor. Sırrı Pasha was an intellectual who authored books on the issues of exegesis, Islamic theology, logic, the history of religions and schools of thought , linguistics and literature. Familiar with the science of theology and literature, as an author, his interpretations of the Holy Quran are made up of the verses of Joseph, Mary, Furkan and Insan. In this paper, the author`s life, works and his method in exegesis are examined and understood that his studies ofexegesis are made up of those which require great wisdom.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :