Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sakarya İktisat Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Vergi ahlakını etkileyen faktörler: sakarya üniversitesi örneği

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi, İ.İ.B.F, Maliye Bölümü1
Görüntülenme :
785
DOI :
Özet Türkçe :

Bireylerin vergi ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeleri konusunda içsel bir motivasyon olarak tanımlanan vergi ahlakı, demografik, ekonomik veya sosyo-kültürel bir çok faktörden etkilenmektedir. Bu çalışmanın amacı, bireylerin ve toplumun vergi ahlakını etkileyen bu faktörleri tespit etmek ve bu tespitler doğrultusunda öneriler sunmaktır. Bu bağlamda, Sakarya Üniversitesi'nde 1351 üniversite öğrencisine anket uygulanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, ankete katılan üniversite öğrencilerinin üniversite süresince aldıkları eğitimin vergi ahlaklarını arttırıcı yönde olmadığı, vergi yükü, adalet algılaması, algılanan ceza oranı ve denetim olasılığı, diğer mükellef algılamaları, devlete bağlılık düzeyi, vatandaşlık bilinci duygusu ve dini inançlar ile vergi ahlakı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmüştür.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Tax morale, which is defined as an intrinsic motivation to pay taxes voluntarily, is influenced by many factors such as demographic, economic or socio-cultural. The purpose of this study is to determine and analyse the factors which affect the tax moral of individuals and society. The study, 1351 respondents were selected from Sakarya University. According to results of the study, university education has not a statistically significant effect on tax morale of university students who participated in the survey. Moreover, perceived tax burden, sense of justice, perceived penalty rate and audit probability, perceptions of other taxpayer's honesty, the level of trust in government, a sense of civic virtue and religion belief have all statistically significant effects on tax morale.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :