Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sakarya İktisat Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’ye 1964-2007 döneminde gelen turist sayısı ile ilgili ekonometrik bir çalışma

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü1, Cumhuriyet Üniversitesi, İİBF İktisat Bölümü2
Görüntülenme :
780
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Türkiye'ye 1964-2007 yılları arasında gelen turist sayısı ve bunu etkileyen değişkelerle ilişki ele alınmıştır. Çalışmada ülkeye gele turistlerle ilgili ARMA tahmini yapılmıştır. Daha sonra VAR modelleri kullanılarak turist sayısının diğer değişkelerle ilişkisi analiz edilmiştir. Bunun için koentegrasyon (eşbütünleme) tekniği ve hata düzeltme modellerinden yararlanılmıştır. Turizm gelirlerinin, gelen turist sayısı, yurt dışına giden turist sayısı ile GSMH arasındaki uzun dönem ilişkisinin varlığı, yapılan çalışmada tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this study, the number of tourist visiting Turkey between 1964-2007 and factors affecting that number is scrutinized. The number of tourists visiting Turkey is forecasted by ARMA method. Then, relationship between the number of tourists and other variables have been examined with VAR models. For this purpose, the techniques of co-entegration and error correction are used. The long run relationship of tourism revenues with the number of incoming and outgoing tourists, and GNP has been found.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :