Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sakarya İktisat Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tarımsal ticaretin serbestleşme trendinin dünya tarım piyasalarına ve azgelişmiş ülkelere olası etkileri

Yazar kurumları :
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İ.İ.B.F. İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
353
DOI :
Özet Türkçe :

İkinci savaş sonrası dönemde tüm sektörlerde olduğu gibi tarım ve gıda sektöründe de bir serbestleşme süreci başlamıştır. Ancak bu serbestleşmenin büyük ölçüde gelişmiş ülkelerin lehine azgelişmiş ülkelerin aleyhine işlediği görülmektedir. Tek taraflı işleyen serbestleştirme, uzun vadede sürdürülebilir olmamış, özellikle 1980'lerden sonra dünya tarım ticaretinin eşitsiz bir biçimde gerçekleşmesine ve 1990'larda ise bu yapının kronikleşmesine neden olmuştur. Sürecin en önemli sonucu ise dünya tarım piyasalarında yaşanan ciddi bunalımlar; yükselen gıda ve tarımsal ürün fiyatları ve gıda krizleridir. Bundan en fazla etkilenen ülke gurupları ise Afrika, Ortadoğu, Asya ve Latin Amerika'daki çoğu Müslüman azgelişmiş ülkelerdir. Bu çerçevede çalışmanın temel amacı, bazı temel verilerden yola çıkarak dünya ticaretinin serbestleşme sürecinin dünya tarım piyasalarına etkisi ve bu süreçte azgelişmiş ülkelerin yakın gelecekteki pozisyonunun belirlenmesidir.

Özet İngilizce :

A process of liberalization in agriculture and the food industry has begun the second post-war period as well as in all of the other sectors. However, liberalization largely in favor of the developed countries, but has progressed at against the the underdeveloped countries. Unilateral liberalization processes did not sustainable in the long term. It has led to the realization of world agricultural trade unequally after the 1980s and also chronicity of this structure in the 1990s. The most important result of the process is serious crises in world agricultural markets; the rising prices of food and agricultural products and food crises. Africa, the Middle East, Asia and Latin America are the most affected groups of less developed and most of the Muslim countries in this process. In this context, the main objective of the study, based on some of the basic data, effect of the process of liberalization of world trade on the world agricultural markets and to determine the position in the near future of least developed countries.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :