Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sakarya İktisat Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tarihi açıdan türkiye’de özelleştirme uygulamalarının değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi, İ.İ.B.F Fakültesi 1
Görüntülenme :
414
DOI :
Özet Türkçe :

1980 sonrası etkisini iyice hissettiren Neo-Klasik iktisadi akım ile devletin ekonomideki ağırlığı azaltılmış, onun yerine piyasa ekonomisinin hakim olduğu bir düzen oluşmuştur. Türkiye de bu sürece uyum sağlamış ve 24 Ocak 1980 Kararları sonrası serbest piyasa fikri benimsenerek, 1923' ten itibaren gerçekleştirilmek istenen sanayi kesiminin geliştirme düşüncesi sonuç vermeye başlamış, böylece özelleştirme işlemleri hız kazanmıştır. Çalışmada Türkiye Cumhuriyet tarihinde uygulanan özelleştirme işlemleri tarihsel bir perspektif içerisinde ele alınmış ve çalışmanın amacı olarak 1923-2012 yılları arasında Türkiye'de özelleştirme işlemlerinin ortaya çıkış sürecini incelenerek, geleceğe yönelik planlanan özelleştirme hedeflerini vurgulamak olarak belirlenmiştir. Amaca ulaşmak için de 89 yıllık Cumhuriyet tarihinde vuku bulan özelleştirme uygularına ilişkin genel bir değerlendirme yapılmıştır. Sonuç olarak ise Türkiye' de özellikle 1985 yılından itibaren özelleştirme fikrine oldukça sıcak bakıldığı ve özelleştirme uygulamasının önemli bir ekonomi politikası olarak görülmeye başlandığı anlaşılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The weight of government in economy has been reduced by neo-classical economics trend which became widely effective after 1980; instead, a market economy-dominated regime has been formed. Turkey also adapted this process and the idea of enhancing industry that has been aspired to be achieved since 1923, came up with results by means of taking over a free market notion subsequent to the 24th January 1980 Decisions and thus of the privatization movements gathered speed. In this study, the privatization movements in the history of Turkish Republic are discussed within a historical perspective and the purpose of the study is specified as the prudential privatization targets by observing the emergence of the privatization movements between 1923 and 2012. A general evaluation is also carried out regarding the implementation of privatizations along the Republic's history. Consequently, it is deduced that the idea of privatization has been particularly in demand since 1985 and the implementation of privatization has been deemed as a substantial economic policy in Turkey.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :