Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sakarya İktisat Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

özveri - çıkar ikileminde örgütsel bağlılık retoriği üzerine kuramsal bir analiz

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi1
Görüntülenme :
432
DOI :
Özet Türkçe :

Genel olarak kişinin çalıştığı örgütün yararına olacak tutum ve davranışları benimseme, onun geleceği ile kendi geleceği arasında özdeşlik kurma, örgütsel değerleri içselleştirme, amaçlarını benimseme, söz konusu amaçlar için fedakârlıkta bulunabilme ve örgüt üyesi olarak kalma arzusu şeklinde tanımlanan örgütsel bağlılık, işgörenin örgütüne karşı gösterdiği bir fedakârlık mı, yoksa kişinin, psikolojik ve maddî ihtiyaçlarını karşılayan örgüte karşı gösterdiği bir menfaat ilişkisi mi? Örgütsel bağlılık konusunda sorgulanması gereken asıl soru, örgüt lehine bu tavır alışların hangi temelde ele alınacağı, bağlılık, psikolojik sözleşme, örgütsel sadakat, bağlamsal performans, örgütsel özdeşim kurma gibi kavramların "etik temeli" nedir? Çalışma değerleri bakımından ne ifade eder? Örgütsel bağlılık gösterenlerin davranışlarının arkasındaki "temel güdü", "özveri" mi, yoksa "beklenti"lerinin karşılanmasına olan inançtan kaynaklanan bir "çıkar" ilişkisi mi? Kısaca örgütsel bağlılığın pratik "değeri" nedir? Bu çalışmada burada ifade edilen sorular güdüleme kuramları çerçevesinde analiz edilecektir.

Özet İngilizce :

Is organizational dependence generally defined as adopting attitude and behaviors which are benefit for the organization in which person works, establishing identity between organization's future and his own future, internalization of organizational values, adopting his objectives, making self-sacrifice for the said objectives and desire of remaining organization member a self-devotion showed by worker for his organization or a interest relation worker shows to organization meeting his psychological and financial needs? The main question to be examined in organization dependence issue is that on which basis these attitudes in favor of organization are discussed, what is "ethic basis" of concepts such as dependence, psychological contract, organizational loyalty, contextual performance, establishing organizational identification? What does it express in terms of working values? Is "the basic motive" behind behaviors of ones showing organizational loyalty a "self-devotion" or "interest" relation emerged from faith for covering the "expectations"? In short, what is practical "value" of organization dependence? In this study, questions stated here will be analyzed within the framework of motivation theories.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :