Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sakarya İktisat Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mobil pazarlama kapsamında izinli uygulamaları etkileyen boyutların belirlenmesi: sakarya üniversitesi öğrencileri üzerine bir uygulama

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi1
Görüntülenme :
508
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, mobil pazarlama kapsamında izinli uygulamalar üzerinde etkili olan boyutlar belirlenmeye çalışılarak, söz konusu faktörlerin izinli uygulamalar üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Literatür incelemesi sonucu, izinli uygulamalara etki eden boyutlar bilgi sağlama, algılanan eğlence, güven, algılanan yarar ve rahatsız edicilik olarak tespit edilmiştir. Bu doğrultuda Sakarya Üniversitesinde okuyan öğrencilere anket uygulanmıştır. Elde edilen verilere keşfedici faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi ve Yapısal Eşitlik Modeli uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre; bilgi sağlama ve algılanan eğlence boyutları izinli uygulamalar üzerinde pozitif yönlü etkiye sahipken, rahatsız edicilik boyutu negatif yönlü etkiye sahiptir. Algılanan yarar ve güven ise, analizler sonucu bir boyut olarak ortaya çıkmamıştır.

Özet İngilizce :

In this study, the scope of permitted applications on mobile marketing, working to identy the factors that allow applications dimensions effects was investigated. Litareure rewiew on permitted applications that provide information, dimensions, perceived benefits an perceived fun, trust, have been identified as disturbing. Students studying at the university of Sakarya survey was implemented in this direction. An exploratory factor analysis of the resulting data, the structural equation modeling confirmatory factor analysis and applied to it. According to the results of analysis of the perceived sized of permitted applications entertainment provide information; on the size of the negative positive directional effect, while the disturbing way. Perceived benefits and trust is not a result of the analysis as the dimension.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :