Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sakarya İktisat Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fiyat algılamasının boyutları arasındaki ilişkilerin incelenmesi: akıllı telefon tüketicilerine yönelik bir araştırma

Yazar kurumları :
Yalova Üniversitesi, İşletme Bölümü1, Sakarya Üniversitesi, İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
546
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı fiyat algılaması kavramını irdeleyerek fiyat algılamasını oluşturan boyutlar arasındaki ilişkilerin incelenmesi ve bu boyutların ilgili kavramı ne derece açıkladığını ortaya koymaktır. Bu amaca ulaşabilmek için kolayda örnekleme yöntemine göre seçilmiş 633 akıllı telefon tüketicisine bir anket uygulanmıştır. Araştırma amaçları kapsamında geliştirilen hipotezler yapısal eşitlik modeli aracılığıyla test edilmiştir. Araştırma bulgularına göre sadece fiyat kalite ilişkisi ve değer bilinci, fiyat kalite ilişkisi ve fiyat uzmanlığı, prestij duyarlılığı ve değer bilinci boyutları arasında anlamlı ilişkiler bulunamamış, diğer boyutlar arasında ise birbirleriyle anlamlı ve pozitif yönde ilişkiler ortaya çıkmıştır. Ayrıca fiyat algılamasını en iyi açıklayan boyutun ise fiyat bilinci olduğu tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

By investigating the concept of price perception, the purpose of this study is to examine the dimensions of price perception among each other and to reveal what extent these dimensions explain the concept. In order to achieve this aim, a survey was conducted on 633 smart phone users which were selected by the convenient sampling method. Research hypotheses were tested via structural equation modeling. According to the findings, all of the relationships among the dimensions were significant and positively except the relationships between price quality schema and value consciousness, price quality schema and price mavenism, prestige sensitivity and value consciousness. In addition, it was revealed that the most exploratory dimension of the concept was price consciousness.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :