Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sakarya İktisat Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Avrupa birliği – türkiye ilişkilerinin ekonomi politiği

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi İ.İ.B.F. 1, Sakarya Üniversitesi SBE2
Görüntülenme :
276
DOI :
Özet Türkçe :

İktisat ile siyaset gerçek dünyada sürekli etkileşim içinde olmalarına rağmen özellikle siyasal faktörlerin iktisadi sonuçları etkilediği görüşü 1970'li yılların ikinci yarısında önem kazanmaya başlamıştır. Konu dünya ölçeğinde ele alındığında uluslararası iktisat ile uluslararası siyasetin kesişim alanını oluşturan "uluslararası siyasal iktisat"ın Realizm, Kuramsalcılık ve Bağımlılık gibi yaklaşımlar tarafından farklı şekillerde değerlendirilmesine rağmen temel uğraşı alanı hegemonyadır. Bu makalede Avrupa Birliği – Türkiye ilişkileri sadece ekonomik açıdan incelenmemiş, uluslararası politik iktisat yazınından büyük ölçüde yararlanılarak siyaset – ekonomi ilişkisine dayalı yeni bir bakış açısı getirilmiştir. Avrupa Birliği ve Türkiye'nin bütünleşme çabalarının önümüzdeki yıllarda ne tür bir şekil alacağı çok açık gözükmemektedir. Açıklığın olmamasının nedenini, Birliği oluşturan devletlerin ve bu devletlerin taşımış olduğu tarihi gerçeklerin veya günümüz dünya koşullarında oluşan sıkışma ve müdahalelerinde aramak yerinde olur. Avrupa'da Birlik düşüncesi pek çok kez vurgu kazanmıştır. Türkiye'nin Birliğe üyeliğinde pek çok engel görülebilir. Bu engeller realitede gerçekten etkili olabilir. Ancak bu şekildeki bir yaklaşımdan sıyrılmak hem Türkiye ve hem de Birlik için kazançlı olacaktır.

Özet İngilizce :

Though economy and politics are constantly interactive in real world, especially the view of political factors have an effect on economic results began to increase its importance in the second half of the 1970s. When the issue taking into consideration in a global scope, the intersection area of international economics and international politics namely international political economy which is constituted by realism, hypotheticalism and dependency, though these phenomena evaluate the issue in very different perspectives, the main struggling area is hegemony. In this work, relationships between European Union and Turkey have not only investigated from the perspective of economy but also international political economy literature used broadly, it is tried to make a new point of view on the ground of politics and economics. What shape of the efforts of joining together that is between Turkey and European Union (EU) is not easly seen to be fulfilled. It is suitable to look for the reason of unclearness on the states constituting the Union and those bringing historical facts or congestions and interventions being today's world conditions. Ideas of Union in Europe were emphasized a great many times. There can be many obstacles to be seen in Turkey's membership into European Union (EU). These obstacles can also be very effective in reality. But it is advantageous for not only Turkey but also European Union (EU) to abandon such approach.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :