Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Rekabet Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 13 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ulusal rekabet gücünü belirleyen faktörler üzerine değerlendirmeler

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi, SBE İktisat 1, Sakarya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi2, Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi3
Görüntülenme :
391
DOI :
Özet Türkçe :

Bilgi ve iletisim teknolojilerinin yaygınlasması ve dünya ekonomisinin küresellesmesine paralel olarak yüksek bir ulusal rekabet gücü elde etmeye verilen önem gün geçtikçe artmaktadır. Bu hedefe ulasabilmek için öncelikle bu gücün tanımlanması ve bu gücü belirleyen faktörlerin tespit edilmesi gerekmektedir. Ancak literatürde ulusal rekabet gücü kavramı üzerinde hemfikir olunan bir tanımın bulunmadığı görülmektedir. Bu doğrultuda, çalısmada literatürdeki ulusal rekabet gücü ile ilgili tanımlamalar karsılastırılmıs ve değerlendirmeler yapılmıstır. Bununla birlikte iktisat ve isletme iktisadı teorisyenlerine, ulusal rekabet gücünün ölçümü üzerine çalısmalar yürüten kuruluslara ve ülkeleri mikro ve makro ekonomik seviyede kriterlerle değerlendiren ve bu özellikleri ile ulusal rekabet gücünün göstergesi veya belirleyicisi olarak nitelendirilebilecek endeksler yayınlayan kurumların metodolojilerine göre ulusal rekabet gücünü belirleyen faktörler incelenmis ve bunların birbirlerine karsı üstünlükleri karsılastırılmıstır. Bu noktada, ulusal rekabet gücünün ölçümü üzerine çalısmalar yürüten kurulusların metodolojilerini literatürde yer alan görüsler doğrultusunda olusturduğu ve bu endekslerin rekabet gücünü ölçme ve tanımlamada daha gerçekçi olduğu görülmüstür. Çalısmada ele alınan diğer kurulusların yayınladığı endekslerin literatürdeki görüsler referans alındığında ulusal rekabet gücünü belirleyen faktörler grubu olarak değerlendirilebileceği ortaya konulmustur.

Özet İngilizce :

Giving importance to getting a high national competitiveness is increasing day by day in parallel with spreading information and communication technologies and globalization of the world economy. To accomplish this goal, firstly the concept of national competitiveness and factors determining competitiveness must be identified. However there is no consensus in literature about this concept. Accordingly, in this study definitions of the competitiveness in literature are compared and evaluated. Besides, factors determining the competitiveness are examined according to economics and business economics theoricians, institutions which conduct studies on the measurement of national competitiveness and methodologies of the institutions, publish indexes which can be described as an indicator or determinator of the national competitiveness. Because these indexes are evaluating countries with micro and macro economic criteria. Then the advantages of these factor are compared against each other. At this point, it is seen that institutions measuring national competitiveness form their methodologies according to views in literature and the indexes published by these institutions are more realistic in evaluating and defining the national competitiveness. Additionally it is put forward that indexes which are published by the other institutions can be interpreted as a group of factors determining the national competitiveness on the basis of the views in literature.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :