Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Rekabet Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk rekabet hukukunda uyumlu eylemlerin ispatı odaklı ispat tartışmaları

Yazar kurumları :
ELİG Ortak Avukat Bürosu1
Görüntülenme :
299
DOI :
Özet Türkçe :

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un, Rekabet Kurulu'nun kararlarına esas teskil edebileceği ispat usullerine yönelik olarak açık ve kesin düzenlemelere bünyesinde yer vermemis olması nedeniyle, meselenin farklı hukuk disiplinlerinin yerlesik kurallarının karsılastırılması yoluyla ele alınması ve çıkan sonucun, ülkemiz mevzuatına mehaz veya örnek teskil eden hukuk düzenleriyle karsılastırmalı bir sekilde, Rekabet Kurulu'nun içtihadi yaklasımı ile ne ölçüde örtüstüğünün tespitinin yapılması, konuya yönelik mevcut durumun fotoğrafının çekilmesi için en uygun yöntem olarak karsımıza çıkmaktadır. Đsbu çalısma bu amaca hizmet etme niyetindedir ve isbu çalısma kapsamında genel olarak rekabet hukuku sorusturmalarında ispat kavramları tartısılacak, kimi özel rekabet hukuku ihlali tipleri için söz konusu olan özellikli ispat meseleleri üzerinde durulacak ve bu kapsamda uyumlu eylemin ispatı üzerine mehaz Avrupa Toplulukları rekabet hukuku ve ABD rekabet hukuku disiplinlerindeki duruma iliskin özet tespitler yapılacaktır.

Özet İngilizce :

Law on Protection of Competition No. 4054 does not include clear and specific provisions that set out the proof procedures to be followed by the Turkish Competition Authority in conducting their duties. Therefore, the most convenient method for understanding the situation in Turkey is to make a comparative study across different jurisdictional regimes, which constitute good examples for the Turkish competition law regime, in order to determine how the outcome matches with the case law practice of the Turkish Competition Board. In this respect, this study aims at providing an overview on the proof concept in competition investigations, as well as focusing on specific proof procedures for specific types of competition law infringements. To that end, an analysis on the proof of the concerted practice under European Union and USA competition law regimes will also be drawn within the scope of this study.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :