Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Rekabet Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 11 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Rekabet hukukunda tek taraflı somurucu davranışlar

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Rekabet Kurumu1
Görüntülenme :
365
DOI :
Özet Türkçe :

Yüksek pazar gücüne sahip tesebbüslerin pazardaki rekabet yapısı üzerinde etki doğurmaksızın doğrudan tüketicilere zarar veren sömürücü davranıslarının rekabet hukuku çerçevesinde ne sekilde ele alınacağı kavramsal ve uygulamaya dönük tartısmalara neden olmaktadır. Bu tartısmalar nedeniyle, uygulamacılar ve akademisyenler arasında sömürücü davranıslara rekabet hukuku çerçevesinde müdahalenin istisnai kosullarla sınırlı tutulması yönünde bir görüs birliği bulunmaktadır. Ancak, bu kosullara ve yapılacak müdahalenin biçimine iliskin görüsler rekabet hukukunun ne derece müdahaleci olması gerektiğine yönelik anlayıs çerçevesinde değismektedir. Esas olarak, 'yüksek pazar gücüne sahip tesebbüslerin sömürücü davranıslarına rekabet hukuku çerçevesinde müdahale edilmeli mi?' ve 'Eğer müdahale edilecekse, bu müdahalenin kosulları ve biçimi ne olmalı?' sorularına yanıt arayan bu çalısmanın ilk bölümünde Amerika Birlesik Devletleri'nde ve Avrupa Birliği'nde sömürücü davranısların ne sekilde ele alındığı incelenmekte ve sömürücü davranıslara rekabet hukuku çerçevesinde müdahale edilmesine yönelik tartısmalara yer verilmektedir. Đkinci bölümde Avrupa Birliği içtihadı ısığında sömürücü davranıs türleri ve bunlara müdahalenin yaratabileceği sonuçlar açıklanmakta, müdahale kosullarına ve biçimine yönelik genel bir değerlendirme yapılmaktadır. Son bölümde ise, Rekabet Kurulu kararları çerçevesinde sömürücü davranısların yeri incelenmekte ve ikinci bölümde yapılan değerlendirmeler ısığında Türk Rekabet Hukuku uygulaması bakımından çesitli öneriler ortaya konmaktadır.

Özet İngilizce :

The question of how the exploitative conducts of the undertakings having high market power should be evaluated in the scope of competition law raises serious discussions. Due to divergence in those discussions, which have conceptual and practical aspects, there is a consensus of opinion among practitioners and academicians on intervention in the exploitative conducts being limited to exceptional circumstances within the area of competition law. However, the opinions on the circumstances and the method of the intervention are evolving in parallel to the shifting insights on interventionism of the competition law. In the first part of this study, which basically seeks for the answer to the questions 'Shall the exploitative conducts of the undertakings having high market power be intervened within the scope of competition law?' and 'If the answer is affirmative, what should be the conditions and methods of intervention?', it is assessed that how the exploitative conducts are handled in United States of America and European Union and the discussions on the intervention in the exploitative conducts in competition law are introduced. In the second part, the types of exploitative conduct and the possible results of intervention are explained in the light of European case law and a general assessment is made on the circumstances and methods of the intervention. In the last part, the concept and practice of exploitative conduct in the decisions of the Turkish Competition Board is analyzed and a number of suggestions for the Turkish competition law practice are made in the light of the assessments made in the second part.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :