Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Rekabet Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 13 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Rekabet düzenlemeleri ne kadar etkili? su yatağı etkisi ve türkiye incelemesi

Yazar kurumları :
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 1, Daire Baskanı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu2
Görüntülenme :
276
DOI :
Özet Türkçe :

Telekomünikasyon piyasaları sebeke ekonomileri özelliği göstermeleri nedeniyle en fazla düzenlemeye tabi tutulan pazarların basında gelmektedir. Bu piyasaların en önemlilerinden biri olan mobil iletisim hizmetleri pazarı1 da hem öncül (ex ante) hem de ardıl (ex post) düzenlemelere tabi tutularak, buradaki rekabet seviyesinin artırılması hedeflenmektedir. Söz konusu öncül düzenlemeler arasında ise mobil numara tasınabilirliği, çağrı sonlandırma ücretlerinin maliyet bazlı belirlenmesi gibi bir takım yöntemler yer almaktadır. Bu çalısma kapsamında mobil çağrı sonlandırma ücretleri düzenlemesinin, bu düzenlemeye tabi isletmeciler üzerindeki etkisi birçok açıdan incelenmistir. Su yatağı etkisi adı da verilen ve düzenlemeye tabi olan isletmecilerin, kendilerine getirilen sınırlamalara karsı gelistirdikleri stratejileri konu alan husus; teori ve ülke örnekleriyle ele alınarak, Türkiye pazarındaki durum ortaya konmaya çalısılmıstır. Çalısmadaki temel bulguyu ise diğer ülkelerde olduğu gibi, Türkiye piyasasında da isletmecilerin kendilerine kısıt olarak verilen çağrı sonlandırma ücretleri karsısında yeni tarife yapıları ve abone profili düzeyinde farklılastırmalar gibi yöntemleri kullanarak, gelir seviyelerini koruma güdüsü içerisinde hareket ettikleri çıkarımı olusturmaktadır. Baska bir ifadeyle, mobil telekomünikasyon hizmetleri pazarında yapılan düzenlemelerin rekabeti ve tüketici refahını artırdığı ancak mobil arabağlantı ücretlerindeki düsüslerin aynı oranda son kullanıcı ücretlerine yansımadığı, operatörlerin yeni hizmetler ve pazarlama stratejileriyle abone bası gelir seviyelerini artırdığı tespitleri ısığında su yatağı etkisinin de görüldüğü sonucuna varılmıstır.

Özet İngilizce :

Telecommunications sector is among the most regulated markets due to their network economics structure. As one of the most important segment of this sector, mobile communications services are also subject to both ex ante and ex post regulations to increase competition in this market. In this regard, mobile number portability and determination of mobile call termination rates can be shown as an example of ex ante regulatory methods. In this study, the effect of mobile call termination tariff regulation on the related firms is analysed from several aspects. Firm's strategies to restrictions imposed on them, also known as waterbed effect are evaluated by looking into both theoretical approaches and empirical studies. Afterwards, the situation and the extent of this effect is analysed within the context of Turkish mobile market. Main conclusion of the article is that, as found in other countries, operators in this market also try to sustain their revenue levels by devising different tariff structures and differentiations among customer segments in response to mobile call termination rate regulations imposed on them as a constraint. In other words, it is concluded that regulations in mobile telecommunication service sector has increased the level of competition and consumer welfare but it can be said that there exists some level of water-bed effect due to the fact that the decrease in the mobile termination rates are not reflected to consumer prices in the same degree and operators are able to increase their average revenue per user by devising new services and marketing strategies.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :