Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Rekabet Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 11 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Liberalization of the turkish natural gas market

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Rekabet Kurumunu1
Görüntülenme :
240
DOI :
Özet Türkçe :

The natural gas industry is a dynamic, complex, and exiting place to observe at the current time. Employing millions of people across the globe, the market continues to grow due to ever-increasing opportunities from explorations and production, to marketing and trading, to transportation and consumption. Many emerging countries, including Turkey and even more industrialized nations have been diversifying their primary energy consumption by encouraging the exploration for natural gas and the development of transmission systems to distribute natural gas throughout their countries for its many uses. In this context, natural gas consumption has become the fastest growing primary energy source in Turkey. Domestic gas production in only Turkey meets less than 3% of the domestic demand. Natural gas consumption levels in Turkey have witnessed a dramatic increase, from 0.5 billion cubic meters (bcm) in 1987 to 37 bcm in 2008. Turkish natural gas demand is projected to increase once the languished momentum of growth comes back after recovering from the economic crisis happened in 2008. Turkey has supplied its main natural gas need from Russian Federation, Azerbaijan, Iran, Nigeria and Algeria. Turkey is in a strategically advantageous position in terms of its natural gas market. It can import gas from a number of countries and diversify its sources. Thus, Turkey's motivation to liberalize its energy markets stems not only from fulfilling the European Union (EU) accession prerequisites in the energy sector but also its desire to utilize this advantageous location.

Özet İngilizce :

Doğal gaz endüstrisi dinamik, karmasık ve günümüz zaman diliminde gösterdiği önemli değisim nedeniyle gözlemlenmesi heyecan verici olan bir endüstridir. Doğal gaz endüstrisi, aramadan üretime, pazarlamadan ticarete, iletimden tüketime her alanda hız kaybetmeden büyümekte ve dünya çapında milyonlarca kisiye istihdam imkânı yaratmaktadır. Endüstriyellesmis ülkeler yanında Türkiye gibi ekonomisi ve dolayısıyla enerji tüketimi her geçen yıl artan ülkeler, doğal gaz aramayı ve en genis biçimde iletim ağlarının kurulmasını tesvik ederek birincil enerji tüketim kompozisyonlarını farklılastırmaktadır. Bu bağlamda doğal gaz, son yıllarda birincil enerji tüketimi içerisindeki payı en hızlı artan enerji kaynağı olmustur. Yurtiçi doğal gaz üretiminin, Türkiye'nin ulusal tüketimin %3'ünden daha azını karsıladığı bir ortamda ulusal tüketim, 1987 yılındaki yarım milyar metreküplük tüketimden 2008 yılında otuz yedi milyar metreküp seviyesine çıkmıstır. 2008 yılında yasanan ekonomik krizin etkilerinin hafiflemesinden sonra, tüketim miktarının daha da artması beklenmektedir. Türkiye doğal gaz ihtiyacının büyük bir kısmını Rusya Federasyonundan, kalan kısmını ise Azerbaycan, Cezayir, Nijerya ve Đran'dan karsılamaktadır. Konumu itibariyle oldukça elverisli bir durumda bulunan Türkiye'nin, doğal gaz piyasasını serbestlestirmesinin altında yatan neden, sadece Avrupa Birliği'ne katılım süreci değil aynı zamanda bu elverisli pozisyondan mümkün olduğunca yararlanmaktır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :