Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Rekabet Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 11 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Independence of regulatory authorities: the analysis of turkey s case in

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Bilgi Teknolojileri ve Đletisim Kurumu1
Görüntülenme :
266
DOI :
Özet Türkçe :

This paper discusses the independence of regulatory authorities by looking into several case studies in telecommunications sector. In this context, it starts with the general analysis of the theoretical concepts such as public interest and capture theory. Then the origin and evolution of independent regulation in USA and EU will be examined together with the adoption of these institutions in the developing countries. In the last part, after briefly summarizing main structural features of regulatory authorities in Turkey, Information and Communication Technologies Authority of Turkey1 and its independence will be assessed in a more detailed way by evaluating the historical developments and legal changes made by the Parliament, following with brief summary of the considerations related to board structure, revenue generation and spending powers of this institution. In sum, taking into account these case studies, it can be said that there is no uniform application of the independence concept and each country's case need to be evaluated differently to get better understanding of this subject.

Özet İngilizce :

Makale kapsamında, düzenleyici kurumların bağımsızlığı olgusu telekomünikasyon sektöründe ülke örnekleri ele alınarak incelenmektedir. Bu bağlamda, öncelikle kamu yararı ve ilgili piyasa aktörleri tarafından manipüle edilme (yönlendirilme) olarak ifade edilebilecek yaklasımları içeren kavramın teorik çerçevesi ortaya konulmaktadır. Müteakiben, bağımsız düzenleme ve düzenleyici kurumların ABD ve Avrupa Birliği'nde gelisimiyle birlikte bu tip düzenleyici otoritelerin gelismekte olan ülkelerdeki kurulma süreci aktarılmaktadır. Son bölümde ise Türkiye'de düzenleyici kurumların yapısal özellikleriyle ilgili kısa bir değerlendirmenin ardından; Yasama Organı tarafından getirilen değisiklikler de göz önüne alınarak Bilgi Teknolojileri ve Đletisim Kurumu2 özelinde Kurul yapısı, gelir ve harcama gibi mali hususlar çerçevesinde analiz yapılmaya çalısılmaktadır. Makalede sonuç olarak, ülke örnekleri ve karsılastırmalı analiz ısığında, düzenleyici kurumlarda bağımsızlık olgusunun pratikte standart bir uygulaması olmadığı ve farklı uygulamaların anlasılabilmesi için o ülke sartlarının dikkate alındığı ayrıntılı çalısmaların yapılması gereği vurgulanmaktadır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :