Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Rekabet Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Genişbant internet hizmetleri piyasasında düzenleme, rekabet ve düzenleyici kurum politikalarının değerlendirmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Bilgi Teknolojileri ve Đletisim Kurumu1
Görüntülenme :
261
DOI :
Özet Türkçe :

Genisbant internet hizmetleri1, bilgi ekonomisinin en önemli altyapılarından birini olusturmakta ve hem sosyal hem de iktisadi pek çok alanda yeni dönüsümlere sebep olmaktadır. Bu bağlamda, ülkelerin rekabet avantajlarını kaybetmemeleri için ülke birey ve kurumlarının söz konusu hizmetlere olan erisim olanaklarının artırılması önem tasımaktadır. Söz konusu hedef doğrultusunda hemen her ülke çesitli politikalar gelistirip uygulamaktadır. Bu politikalar kendi içerisinde arz ve talep yönlü olarak iki kategoride incelenebilmektedir. Makale kapsamında bu hedefin gerçeklestirilmesi sürecinde rol oynayan ve arz yönlü düzenleme içerisinde bulunan platform eksenli (içi) ve platformlararası2 rekabet politikalarına ve bunların etkinliklerine değinilmektedir. Bu çerçevede, ilk bölümde genisbant internet erisimi ve hizmetlerinin faydaları genel hatlarıyla incelenmektedir. Đkinci ve üçüncü bölümlerde genisbant tanımı, ilgili piyasayı olusturan teknolojiler ve düzenleyici yaklasımlar ele alınmaktadır. Müteakiben bazı ülke örnekleri incelenmekte ve son bölümde ise Türkiye genisbant internet hizmetleri piyasası çesitli açılardan değerlendirilmektedir. Burada, öncelikle sabit telekomünikasyon sebekesi ve genisbant internet hizmetleri piyasası, pazar payları ve kullanılan teknolojiler gibi faktörler ele alınarak değerlendirilmistir. Söz konusu hususların incelenmesini müteakip, özellikle Bilgi Teknolojileri ve Đletisim Kurulu ve Rekabet Kurulu Kararları göz önüne alınarak, iki Kurumun yaklasımları ortaya konulmaya çalısılmaktadır. Ayrıca, Kablo TV sebekesindeki düzenleme tecrübesi ve yeni nesil sebekelerle ilgili mevcut durum değerlendirilmesi yapılarak, bazı politika önerilerine yer verilmektedir. Son olarak, Bilgi Toplumu ve Eylem Planı Stratejisi'nde ortaya konulan bazı hedefler ve bunların gerçeklestirilme derecesi irdelenmektedir. Makalede sonuç olarak özellikle sebekelerarası rekabetin gelistirilmesi ihtiyacına vurgu yapılarak; bu hususta sadece düzenleyici kurumların değil, ilgili tüm aktörler arasında etkin isbirliği sağlanmasının önemi belirtilmektedir.

Özet İngilizce :

Broadband internet forms one of the most important infrastructures of knowledge economy and lead to various transformations in both social and economic aspects. In this respect, in order to sustain their competitive advantages, countries aim to increase broadband internet use (access) of both their people and institutions. Connected to this, virtually every country is devising and implementing various policies to achieve this objective. In this article, inter and intra platform competition policies that are playing roles in achieving this aim have been evaluated in several respects. In this context, firstly benefits of broadband are mentioned in general terms. Definition, technologies and regulatory approaches are studied in the second and third parts. Having seen some country experiences in this respect, Turkish broadband market has been analyzed in several aspects in the fourth part. In this part, firstly fixed telecommunications network and broadband internet access market has been evaluated by looking historical and market share developments of both market actors and main technologies. Having seen these developments, both Information and Communication Technologies Authority's and Competition Authority's decisions are evaluated to observe their approaches related to the market regulation. Additionally, the current situation and regulatory approaches to cable TV and next generation networks have been analyzed to get some policy recommendations. Lastly, some objectives stated in the Information Society Strategy and Action Plan are examined to assess various objectives' achievement results. This paper is concluded by emphasizing the need to develop inter platform competition and at the same time need to sustain efficient cooperation not only between two regulatory authorities but also between all related institutions.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :