Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Rekabet Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 11 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Exploring the ways to create a national broadband policy: a critical discussion on the main drawbacks and possible measures for turkey

Yazarlar :
Yazar kurumları :
ICT Expert in Information Communications and Technologies Authority of Republic of Turkey1
Görüntülenme :
409
DOI :
Özet Türkçe :

How to devise and implement a national broadband policy has been an entrenched part of developed countries' agendas and information society programmes during the last decade. In fact, broadband is not only seen as one of the by-products of convergence but also deemed as the path to increase a country's global competitiveness as well as welfare accumulation. As many Western countries put broadband policies at the top of their state-funding schemes and ICT strategies whereby critical responsibilities are assumed by state agencies, same collaborations and efforts similarly rely on the competent authorities in Turkey, e.g. Ministry of Transport, Regulatory Body (ICTA) and Competition Authority (CA). Viewing this fact as the baseline, this study firstly traces back to Turkey's liberalisation history, development of broadband penetration and access models; subsequently explains regulatory landscape including the cornerstone decisions and implementations, e.g. those of ICTA (formerly, TA) and CA; and finally elaborates the possible actions and measures surrounding successful examples across the globe. It is ultimately proposed that, both infrastructure and service based competition should be encouraged in liaison with investment-spurring governmental projects. Out of the possible policy tools, allocation of a portion of general budget or universal service funds to broadband deployments, making ample capacities of utilities available to broadband operators, encouraging public-private cooperation and enabling municipalities to build broadband infrastructure are given a special emphasis. After a variety of measures being put forward, it is found that making a multi-dimensional plan entailing all the relevant parties (e.g. municipalities, universities, public utilities), delegating a task force for implementing the plan, and combination of flexible business models with fund allocation schemes are the main success factors which Turkey would effectively adapt to itself in line with many of the developed countries. Stronger coordination among competent authorities themselves and with operators, and gradual forbearance from regulation of the entrenched models along with the accelerated roll-out of LLU and other emerging broadband platforms, e.g. FTTx are the other strategic behaviours suggested hereby. Last but not least, public debate over creation of national broadband policy and projects should be maintained on the country agenda, attracting more participants to discuss how to build and implement a sound broadband strategy in Turkey.

Özet İngilizce :

Ulusal bir genisbant politikasının nasıl hazırlanacağı ve uygulanacağı hususu son on yıllık dönem boyunca gelismis ülkelerin gündemlerinin ve bilgi toplumu programlarının ayrılmaz bir parçasını teskil etmistir. Aslında genisbant, yalnızca yakınsamanın bir yan ürünü olarak görülmemekte, aynı zamanda ülkelerin küresel rekabet gücünün ve toplam refahın artmasını sağlayan bir yol olarak değerlendirilmektedir. Birçok Batı ülkesinin genisbant projelerini, kamu kuruluslarının kritik sorumluluklar üstlendiği devlet finansman programlarının ve BĐT (Bilgi ve Đletisim Teknolojileri) stratejilerinin en üst noktasına yerlestirdiği de dikkate alındığında, aynı nitelikli isbirliği ve gayretlerin Türkiye'deki yetkili kurumlara da (ör: Ulastırma Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve Đletisim Kurumu (BTK) ve Rekabet Kurumu (RK)) düstüğü değerlendirilmektedir. Bu gerçek baslangıç noktası kabul edilerek, bu çalısmada ilk olarak Türkiye'nin serbestlesme sürecinin, genisbant penetrasyonu ve erisim modellerinin gelisiminin izleri sürülmekte; sonrasında (BTK (önceki adıyla TK) ve RK tarafından tesis edilen) temel karar ve uygulamalar da dâhil olmak üzere düzenleyici ortam açıklanmakta; nihai olarak dünya çapındaki basarılı örnekler göz önünde bulundurularak olası eylem ve tedbirler üzerinde durulmaktadır. Nihai olarak; altyapı ve hizmet ekseninde rekabetin, yatırımı özendirici devlet projeleri ile yakın iliskili biçimde tesviki önerilmektedir. Olası politika araçları arasında, genisbant yatırımlarına genel bütçe veya evrensel hizmet fonundan pay ayrılması, kamu tekeli niteliğindeki kuruluslara ait fazla kapasitenin genisbant isletmecilerinin erisimine açılması, kamu-özel sektör isbirliğinin tesvik edilmesi ve belediyelere genisbant altyapısı insa etme hususunda imkân tanınmasına özel bir önem atfedilmistir. Bir takım tedbirler ortaya konulduktan sonra, ilgili tüm tarafların (ör: belediyeler, üniversiteler, kamu tekelleri) katılım sağladığı çok boyutlu bir plan yapılmasının, planın uygulanmasında bir görev ekibinin yetkili kılınmasının ve fon dağıtım planlarıyla esnek is modellerinin kombinasyonunun, Türkiye'nin birçok gelismis ülkeye paralel olarak etkin bir sekilde esas alabileceği temel basarı faktörleri olduğu sonucuna ulasılmıstır. Yetkili kurulusların isletmecilerle ve kendi aralarında daha güçlü koordinasyonun ve öteden beri kullanılan modellerin düzenlenmesinin yayılımı hızlandırılmıs YAPA ile FTTx gibi yeni gelisen genisbant platformlarına kademeli bir sekilde yerini terketmesi, bu kapsamda önerilen diğer stratejik yaklasımlardır. Son, fakat aynı derecede önemli bir husus olarak; ulusal genisbant politikası ve projeleri olusturulmasına iliskin tartısmalar, Türkiye'de nasıl sağlam bir genisbant stratejisi olusturulması ve uygulanması gerektiği konusunun daha genis bir katılımla tartısılmasını sağlayacak sekilde ülkenin gündeminde kalmaya devam etmelidir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :