Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Rekabet Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 13 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

An empirical study of the measurement of the level of competition in the turkish banking system using panzar-rosse methodology

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Sigortacılık Bölümü1
Görüntülenme :
279
DOI :
Özet Türkçe :

As the dynamics of competition and the impacts of globalization on banks have begun to change after the restructuring program in the Turkish banking sector, measuring the competitive behavior of banks has gained an increasing interest. In this paper we adopt the Panzar-Rosse model developed by "New Industrial Organization Approach" to assess the competitive conditions for deposit banks in Turkey. We used panel data for the period 2002-2010. By using disaggregated annual data from 31 banks, the empirical results of this study suggest that deposit banks operate under monopolistic competition as the cases of monopoly and perfect competition are rejected for the Turkish banking sector. It also appears as private deposit banks seem to enjoy even more market power. When we preview the empirical results briefly, we find that the deposit banks in Turkey can be characterized as monopolistically competitive despite its oligopolistic structure, thus supporting the market power hypothesis. We also show that the reduction in the number of banks, as a result of ongoing restructuring program in the sector and the associated increase in concentration during 2002-2010, was accompanied by a decline in the intensity of competition.

Özet İngilizce :

Türk bankacılık sektöründeki artan rekabet, kriz sonrası yeniden yapılandırma uygulamaları neticesinde hızlanan küresellesmeyle beraber finansal piyasalar arasındaki entegrasyona hız vermistir. Bankacılık sektöründe rekabet düzeyinin ölçülmesine olan ilgi sektördeki yoğunlasmanın artmasına paralel olarak son derece önem kazanmıstır. Bu nedenle çalısmada, panel veri kullanılarak 2002- 2010 döneminde Türk mevduat bankalarının firma davranısına bağlı olarak rekabet düzeyinin tahmin edilmesi amaçlanmıstır. Bu amaç doğrultusunda mevduat bankalarının rekabet seviyesinin tahmini için "Yeni Endüstriyel Organizasyon Teorisi" kapsamında gelistirilmis olan Panzar-Rosse modeli kullanılmıstır. Çalısmada 31 bankanın yıllık veri seti kullanılmıs ve elde edilen ampirik sonuçlar bankacılık sektörünün monopolcü rekabet kosullarında faaliyet gösterdiğini ortaya koymus ve tam rekabet ile tekelci kosullar reddedilmistir. Özel mevduat bankalarının ise piyasa gücünü ellerinde tuttukları görülmektedir. Ampirik bulgular değerlendirildiğinde; Türk bankacılık sektörünün oligopolistik yapısına rağmen sektördeki firma davranısının tekelci rekabet ile tanımlandığı ortaya çıkmıstır bu da pazar gücü hipotezini desteklemektedir. Ayrıca, 2002-2010 yılları arasında yoğunlasmadaki artıs ve sektörün yeniden yapılanması nedeniyle banka sayısında ortaya çıkan azalma rekabetteki yoğunluğun azalmasını da beraberinde getirmektedir.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :