Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Rekabet Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 13 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

2010/4 sayılı rekabet kurulu ndan izin alınması gereken birleşme ve devralmalar hakkında tebliğ uygulaması ile birleşme devralmaların kontrolü rejiminde meydana gelen yapısal değişiklikler: etki değerlendirmesi

Yazar kurumları :
ELİG Ortak Avukat Bürosu1
Görüntülenme :
414
DOI :
Özet Türkçe :

07.10.2010 tarih ve 27722 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2010/4 sayılı Rekabet Kurulu'ndan Đzin Alınması Gereken Birlesme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ, 01.01.2011 tarihi itibariyle yürürlüğe girmis ve aynı konuda 1997/1 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıstır. Đlk bakısta dahi yeni tebliğin birlesme ve devralmaların değerlendirilmesi bakımından ciddi değisiklikler ve yenilikler getirdiği ve söz konusu yenilik ve değisikliklerle mehaz Avrupa Topluluğu rekabet hukukuna oldukça yaklasıldığı gözlemlenmektedir. Yeni tebliğin tamamı göz önünde bulundurulduğunda iktisadi parametrelere ağırlık verilmis olduğu da anlasılmaktadır. Bu kapsamda 01.01.2011 tarihi itibariyle bildirime tabi islemler açısından birçok yenilik getiren bu tebliğin geçtiğimiz bir sene içerisinde uygulamada nasıl hayata geçirildiğinin incelenmesinin aydınlatıcı olacağı düsünülmektedir. Bu çalısmanın amacı yeni tebliğ ile getirilen baslıca yenilikleri ve değisiklikleri masaya yatırmak ve söz konusu yenilikler ve değisiklikler kapsamında son bir sene boyunca pratikte karsılasılan sorunları tartısmaya açmaktır.

Özet İngilizce :

The Communiqué No. 2010/4 on the Mergers and Acquisitions Requiring the Approval of the Competition Board, published on the Official Gazette dated 07.10.2010 and numbered 27722, came into effect as of 01.01.2011 and accordingly the Communiqué No 1997/1 on the same subject was abolished. Even at first glance, it can be seen that the new communiqué introduces new regulations and amendments regarding merger control and accordingly shows more parallelism with EC competition law by way of such regulations and amendments. Considering the new communiqué as a whole, it is understood that the communiqué gives weight to economic parameters. In this regard, we believe that an evaluation with respect to the manner through which this communiqué, which brings about major changes in terms of notifiable transactions as of 01.01.2011, has been implemented in practice over the last year will prove to be much informative. In this respect, the purpose of this study is to analyze the major regulations and amendments introduced by the new communiqué and to discuss the problems faced over the last year within the scope of these amendments and new regulations.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :