Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar

Yıl 2011 , Cilt 3 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

şizofreni ve özkıyım

Yazar kurumları :
Uludağ Üniv. Tıp Fak. Psikiyatri ABD1
Görüntülenme :
352
DOI :
Özet Türkçe :

Özkıyım, şizofreni hastalarında erken ölüm nedenleri arasındadır. İzlem ça-lışmaları bu hastalarda ölümle sonuçlanan özkıyım girişimlerinin %4-5 ora-nında görüldüğünü bildirmektedir. Şizofrenideki yüksek özkıyım oranlarının azaltılması, büyük ölçüde öngörücü risk etmenlerinin anlaşılması ile müm-kündür. Önceki özkıyım girişimi, eşlik eden depresyon, umutsuzluk, içgörünün korunması ve madde kullanımı şizofreni hastalarında özkıyım riskini arttıran etmenlerdir. Yüksek zekâ düzeyi ve yüksek hastalık öncesi işlevsellik gibi biyopsikososyal faktörler de aynı zamanda artmış özkıyım ris-kiyle ilişkili bulunmuştur. Hastalığın başlangıç dönemi özkıyım riskinin en yüksek olduğu dönemdir. Antipsikotik ilaçların, özellikle klozapinin ve antidepresanların özkıyım riskini azaltabileceği öngörülmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Suicide is one of the major causes of premature death among patients with schizophrenia. Follow-up studies have estimated that 4-5% of these patients die by suicide. Reducing the high rates of suicide in schizophrenia is possible with understanding of predictive risk factors. Various studies have identified risk factors for suicide in schizophrenia patients. Clinical risk factors include previous suicide attempts, comorbid depression, feelings of hopelessness, concept of insight and substance abuse. Biopsychosocial factors, such as a high intelligence quotient and high level of premorbid functioning, have also been associated with an increased risk of suicide in patients with schizophrenia. The risk of suicide is considered to be highest in the early course of illness. Antipsychotic drugs, in particular clozapine and antidepressants may be help-ful in reducing the risk of suicide in schizophrenia.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :