Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar

Yıl 2011 , Cilt 3 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işitsel varsanılarda bilişsel davranışçı terapi

Yazar kurumları :
Surp Pirgiç Ermeni Hastanesi1, Ege Ünivesitesi Klinik Piskoloji ABD2
Görüntülenme :
553
DOI :
Özet Türkçe :

İşitsel varsanılar, şizofrenide ve diğer psikotik bozukluklarda sık görülen belir-tilerdendir. İşitsel varsanıların sıklığı ve bu belirtileri deneyimleyen kişiler üzerinde yarattığı sıkıntı, kişiyi bu seslerin kontrol edilemez ve baş edilemez olduğuna inandırmaktadır. Bu durum umutsuzluğa ve çaresizliğe kapılmaları-na, kendilerine ya da başkalarına zarar vermelerine yol açabilmektedir. Ayrıca seslere harcadıkları zaman ve bu belirtilerle meşguliyetleri nedeniyle bu kişile-rin sosyal ve mesleki işlevselliklerinde belirgin azalma olmaktadır. İşitsel varsanılar temelde içsel uyaranların dışsal kaynaklara atfedilmesine neden olan düşünceler, yani kişilerin iç konuşmalarıdır. Bu iç konuşmalar temel kendini izleme süreçlerindeki bozulma nedeniyle hatalı olarak yorumlanmaktadır. Bu noktada uygulanacak olan bilişsel davranışçı tekniklerin bu bilişsel zorlukların giderilmesi; işitsel varsanıların yarattığı duygu, davranış ve bedensel tepkilerin anlaşılması ve bu belirtilerle baş edilmesi için yararlı olabileceği düşünülmek-tedir. Bu yazıda, işitsel varsanılara yönelik bilişsel-davranışçı teknikleri daha ayrıntılı biçimde tanıtılması ve bu belirtileri yaşayan kişilerin tedavisindeki kullanımının geniş biçimde ele alınması hedeflenmiştir.

Özet İngilizce :

Auditory hallucination is one of the most common symptoms in schizophre-nia and the other psychotic disorders. The frequency of the auditory halluci-nations and ensuing distress make the individual believe that these voices are not able to be controlled and to be coped. This situation can cause patients to be hopeless and desperate and lead to harm themselves or the others. Fur-thermore, the time they lose and preoccupation with these symptoms reduce their social and occupational functioning significantly. Auditory hallucina-tions are fundamentally mean thoughts causing to attribute internal stimulus to the external sources, thus they are the internal speech of the individual. These internal speeches are inaccurately interpreted due to dysfunctions in the basic processes of self monitoring. Using cognitive behavioral techniques at this stage are thought to be effective in eliminating cognitive difficulties, understanding feelings, actions and somatic reactions which auditory halluci-nations caused; and coping with these symptoms. The fundamental aim of this review was to clarify cognitive behavioral interventions intended for audi-tory hallucinations and to discuss its practice.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :