Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar

Yıl 2011 , Cilt 3 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda aday gen çalışmaları

Yazar kurumları :
Çorum Devlet Hastanesi1, Dr. Sami Ulus Eğitim ve Araştırma Hastanesi2, Gazi Üniv. Tıp Fak. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi ABD3
Görüntülenme :
441
DOI :
Özet Türkçe :

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) çocuklarda %5-10 oranında görülen yaygın bir psikiyatrik rahatsızlıktır. Bu hastalık dikkat eksikliği ve hiperaktivite/dürtüsellik belirtilerinin bileşimi olarak tanımlanmıştır. İkiz çalışmalarında DEHB'nin yüksek derecede kalıtılabirliğinin kanıtlanmış, yapılan moleküler genetik çalışmalarda da DEHB'de karmaşık bir genetik yapı olduğu tespit edilmiştir. Moleküler genetik çalışmalar, bu kompleks hastalığın etyolojisinde dopaminerjik, serotonerjik ve noradrenerjik nörotransmisyondaki sorunlardan kaynaklandığını göstermektedir. Bu çalışmada DEHB'nin moleküler genetiği ile ilgili en son bulgular kapsamlı olarak gözden geçirilmiştir.

Özet İngilizce :

Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) is a common psychiatric condition that affects approximately 5-10% of children worldwide. This disorder is defined by a combination of symptoms of inattention and hyperac-tivity/impulsivity. Although twin studies demonstrate that ADHD is a highly heritable condition, molecular genetic studies suggest that the genetic archi-tecture of ADHD is complex. Molecular genetic studies support the thesis that dopaminergic, serotonergic, and noradrenergic neurotransmission path-ways account for the etiology of this complex disease. This article reviews the latest findings on the molecular genetics of ADHD.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :