Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar

Yıl 2011 , Cilt 3 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Atipik antipsikotiklere bağlı kilo artışının önlenmesinde metformin kullanımı

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
377
DOI :
Özet Türkçe :

Aşırı kilo artışı, hiperglisemi, tip 2 diyabet ve hiperlipidemi ikinci kuşak atipik antipsikotik ilaçlarla tedavi sonucu ortaya çıkan önemli klinik yan etkilerdir. Bu ilaçların iştahı uyararak ve insülin direncini artırarak kilo artışına neden oldukları ileri sürülmektedir. Amantadin, nizatidin, ranitidin, famotidin, topiramat, reboksetin ve metforminin atipik antipsikotik ilaçlara bağlı kilo artışını önlemede kullanılmış ve etkili olduğu bildirilen ilaçlardan bazılarıdır. Antidiyabetik bir ajan olan metformin, insülin direncini düzeltmesi ve kilo artışını azaltması nedeniyle özellikle dikkati çekmektedir. Bu çalışmada atipik antipsikotiklerin kilo artışının kontrolünde metforminin etkisini araştıran çalışmalar değerlendirilmiştir.

Özet İngilizce :

Excessive weight gain, hyperglycemia, type 2 diabetes and hyperlipidemia are significant clinical adverse effects that appear as a result of the treatment with second generation atypical antipsychotic drugs. These drugs possibly cause weight gain by stimulating appetite and increasing insulin resistance. Amantadine, nizatidine, ranitidine, famotidine, topiramate, reboxetine and metformin are notified as the effective drugs which were used in order to prevent the weight gain due to atypical antipsychotic drugs. As an antidiabetic agent, metformin draws attention due to reducing weight gain and correcting insulin resistance. The aim of this paper was to evaluate studies searching fort he effect of metformin on weight-gain due to atypical antipsychotics.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :