Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Polis Bilimleri Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 12 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Zihinsel özürlü bireylerin yol güvenliği

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü1, 2
Görüntülenme :
335
DOI :
Özet Türkçe :

Zihinsel özürlü çocukların günlük yaşamda kendi başlarına, güvenle yaya veya yolcu olarak seyahat edebilmeleri için çocuğun eğitiminin yanında eğiticilerin, ailelerin ve giderek tüm toplumun bu özel alanda eğitilmesi ve bilgilendirilmesi gerekmek-tedir. Bu konudaki sistematik yaklaşım, eğitim programlarına da yansıtılmalıdır. Bu çalışma, zihinsel özürlü bireylerin, kent içi ula-şımdaki mevcut durumunu ve yol güvenliğini araştırarak, zihinsel özürlü bireylere ve ailelerine, kent içi trafikte yol güvenliği beceri-lerini öğretmeyi ve çocuklarını güvenli bir şekilde dışarı çıkarmak isteyen ailelerin hayatlarını kolaylaştıracak önerileri ortaya koy-mayı amaçlamaktadır. Buradan hareketle mevcut eğitim program-larında yapılması gereken; zihinsel özürlü bireylere ve ailelerine kent içi trafikte yol güvenliği becerilerini öğretecek, toplumsal ya-şamda bağımsız olarak hareket etmelerini kolaylaştıracak ve eği-tim programlarında kolaylıkla uygulanabilecek, bir takım değişik-likler ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

In order to provide road safety for individuals with mental retar-dation in their daily lives, either as pedestrian or passenger, in addition to individuals their parents and the rest of the society should also be educated and informed about this issue. A system-atic approach should be reflected on educational programs. This study, by manifesting the existing situation of road safety condi-tions of individuals with mental retardation in urban areas, aims to increase these individuals’ skills on road safety in daily urban traf-fic and to make suggestions for families to let their children out-door. Some changes in the existing situation have been proposed to teach road safety to children with mental retardation and their fam-ilies in order to make their lives easier in traffic, which should eas-ily be adapted to educational programs

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :