Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Polis Bilimleri Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 12 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yasadışı göç ile ilgili kavramların doğru anlaşılamaması sorunu ve yazılı basında çıkan haberler üzerine bir inceleme

Yazar kurumları :
Polis Akademisi Uluslararası Terörizm ve Sınıraşan Suçlar Araştırma Merkezi1, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü2
Görüntülenme :
449
DOI :
Özet Türkçe :

Her yıl on binlerce yasadışı göçmenin geçiş yapmaya çalıştığı bir ülke olarak Türkiye’de, yasadışı göç çeşitli şekillerde gündeme gelmektedir. Konuyu gündeme en fazla taşıyan iletişim kanallarının başında gelen medyada yasadışı göç ile ilgili kavramların net olarak anlaşılamadığı görülmektedir. Özellikle, yazılı basında yer alan haberlerde; amaçlar, nedenler, yöntemler, başvurulan hukuki düzenlemeler bakımından birbirinden ayrı de-ğerlendirilmesi gereken yasadışı göç, göçmen kaçakçılığı, insan ti-careti, iltica gibi kavramlar birbiriyle karıştırılır ya da birlikte kul-lanılır olmuştur. Yasadışı göçle ilgili verilen haberlerin birçoğunda kavramların yanlış kullanılması ulusal ve uluslararası kamuoyunda olumsuz etki yapılabilecek türdendir. Bu çalışma, bu sorunu araş-tırmayı ve kavramların daha doğru anlaşılmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu amaçla ilk olarak yasadışı göç ile ilgili olan yasadışı göç-iltica ile göçmen kaçakçılığı-insan ticareti kavramla-rının yasal ve pratikteki tanımları ve aralarındaki farklar açıklan-mıştır. Daha sonra, bu kavramların basında nasıl kullanıldığını görmek amacıyla 2008 yılında yazılı basında çıkan haberler (n=84) incelenmiş ve haberlerin üçte birinin kavramları yanlış kullandığı belirlenmiştir. Bu çerçevede, uygulayıcı ve politika yapıcılar tara-fından değerlendirilmek üzere iletişim kanallarının uygun şekilde açılmasına yönelik çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Özet İngilizce :

llegal migration is on the agenda of Turkey where ten thousands of illegal immigrants try to pass through every year. The media is the leading communication instrument which puts illegal immi-gration on the country’s agenda; however, it is observed that ille-gal immigration terms are not well understood by the media. It has been common on the news media that related terms such as illegal immigration, migrant smuggling, human trafficking, and asylum are usually intermixed or intertwined; however, they need to be used separately since they are distinct in terms of objectives, rea-sons, methods, and legislation. Most of the news regarding illegal immigration has potential to make negative impact on domestic and international public opinion when terms are not properly used. This article aims to investigate this problem and to contribute to the better understanding of illegal immigration. For this purpose, first legislative and practical descriptions and differences of illegal immigration and asylum, refugees and asylum-seekers as well as human smuggling and human trafficking, have been explained. Then, to observe how these terms are used in the news media, re-lated news that appeared on the news media (N=84) in 2008 have been examined. Findings have suggested that one third of news has not used these terms appropriately. In this regard, this study ad-dresses some policy issues to be assessed by policy-makers and practitioners with regards to opening up new communication chan-nels.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :