Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Polis Bilimleri Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 12 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Vatandaşların suç korku (güvenlik endişesi) seviyesine etki eden faktörler ve alınabilecek önlemler: malatya örneği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Polis Akademisi Araştırma Merkezleri Başkanlığı1
Görüntülenme :
570
DOI :
Özet Türkçe :

Toplum halinde yaşamanın bir getirisi olan “güvenlik” yasal otorite tarafından yeterince sunulması gereken hayati bir hiz-mettir. Ancak ayrı bir kavram olarak değerlendirilen ve suçun kendisinden farklı olan suç korkusu (güvenlik endişesi), güvenlik hizmetinin sunulmasında çoğu zaman yasal otorite tarafından ih-mal edilmiştir. Hâlbuki suç korkusu, doğurduğu sonuçlar itibariyle günlük yaşantımızı çok boyutlu olarak etkileyebilmektedir. Bu ko-nu Batı’da sosyal ve politik ajandada önemli bir yer işgal etmekte-dir. Ancak suç korkusu bir kavram olarak ülkemizde halen sosyal ve politik ajandada kendine yer bulamamıştır. Bu çalışmada, Malatya ilinde yaşayan 16 yaş ve üzeri bireylerin suç korku düzey-leri ve buna etki eden faktörlerin açığa çıkartılması hedeflenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; sokak aydınlatmasını yeterli bulan va-tandaşların, polisin makul bir sürede cevap verdiğini düşünenlerin ve eğitim seviyesi yüksek olanların daha az suç korkusu hissetikleri, bayanların ise erkeklere göre daha fazla suç korkusu yaşadıkları tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

As one of the advantages of community life “security” is a crucial service that needs to be supplied sufficiently by a legal authority. However fear of crime, which is considered a sepa rate and different concept than crime, is usually neglegted by the legal authority. Fear of crime can affect various aspects our per-sonal and social life. In regard to these effects, it has given a cru-cial place in the political and social agenda in the West. However, as a concept, fear of crime has not taken place in our social and po-litical agenda yet. In the current study, individuals at sixteen and over living in Malatya were interviewed for the purpose of identi-fying their level of fear of crime and related factors. Results show that those who are satisfied with street lightning, those who think that the police response in a reasonable time, and those who are more educated feel less fear of crime. On the other hand, females feel more fear of crime than males feel.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :