Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Polis Bilimleri Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 11 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Van emniyet müdürlüğü kadrosunda çalışan polislerin tükenmişlik, iş doyumu ve yaşam doyumları arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü1, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
632
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalısmada Van Emniyet Müdürlüğünde çalısan polislerin tükenmislik, is doyumu ve yasam doyum düzeylerinin belirlenmesi, bunlar aralarındaki iliskiler ortaya konulması amaçlanmıstır. Aynı zamanda bu kavramlara etki eden bazı demografik değiskenler de saptanmaya çalısılmıstır. Bu amaçla 1121’i bay, 93’ü bayan olmak üzere toplam 1214 polis memur ve amir katılımcıya Maslach Tükenmislik Ölçeği, Yasam Doyum Ölçeği ve Minnesota Đs Doyum ölçekleri uygulanmıstır. Katılımcıların yas, eğitim durumu, medeni durum, esinin çalısma durumu, meslekte çalısma süresi, üslerce yazılı olarak takdir edilme, çalısılan birim, mesleği seçme nedenleri, çalısma sartlarını yeterli bulma, değistirme imkânı olsa mesleğini değistirme gibi değiskenlerle uygulanan ölçekler ve tükenmisliğin üç boyutu (duygusal tükenmislik, duyarsızlasma ve kisisel basarı duygusu), is doyumu ve yasam doyumu arasındaki iliski düzeylerini incelemek için tek yönlü varyans analizi uygulanmıstır. Elde edilen bulgular; uygulanan ölçeklerin farklı demografik değiskenlere göre farklılastığını ve yasam doyumu, tükenmislik alt boyutları ile is doyumu arasında iliskinin bulunduğunu göstermistir. Buna göre, yasam doyumu yüksek olan katılımcıların yasam doyumu düsük olanlara göre daha az duygusal tükenmislik, duyarsızlasma, kisisel basarı duygusunda azalması yasadıkları saptanmıstır. Ayrıca çalısmada yasam doyumu ile is doyumu arasında da anlamlı bir iliski ortaya konmustur. Yasam doyumu yüksek katılımcıların islerinde de daha doyumlu oldukları gözlenmistir.

Özet İngilizce :

This study examines the relationship between the police officer’s burn out, job satisfaction and life satisfaction levels who works in Van Police Department. In addition, the relationship between these concepts and the demographic variables are examined. A survey was conducted to 1121 male, 93 female, total 1214 police officers and supervisors. In this survey, Maslach Burn out Scale, Life Satisfaction Scale, and Minnesota Job Satisfaction Scale were applied. One way variance analyses was used to explain and scale relations between job satisfaction and daily life. Applicants also were grouped in terms of their ages, educational status, marital status career of wife of husbands, work span, appreciation of superiors, work unit, reason of choosing the job, satisfaction of career or work. Also, in the study these rates were variables of special scales. Moreover, three dimensions of burn out (emotional burn out, feeling of personal success and desensitization) were defined and explained clearly. Results showed a relationship between the variables. People having much more feeling of life satisfaction had satisfaction of career; their anxiety, burn out and sense of personal success declined. Orientation and satisfaction of such people in terms of work were in high level.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :