Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Polis Bilimleri Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 12 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk polis teşkilatında vücut kompozisyonunun fiziksel uygunluk ve performans açısından değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Komiser1, Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı2, Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu3
Görüntülenme :
450
DOI :
Özet Türkçe :

Polislerin görevi nedeniyle ortaya çıkan risklerle baş edebilmek amacıyla fiziksel, fizyolojik ve ruhsal yönden sağlıklı olmaları toplumun huzur ve güvenliği için önemlidir. Polislerin fiziksel, fizyolojik ve ruhsal yönden sağlıklı olma durumları Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine (ETSŞY) göre takip edilmektedir. Bu makale ETSŞY’ye göre personel ve öğrencilerin sağlıklı bir boy-kilo oranına sahip olup olmadıkları tespit edilmesine yönelik düzenlemelerin nasıl yapıldığının anlatılması ve bu düzenlemelerin belirlendiği yönetmelik maddeleriyle ilgili geliştirilebilecek ve değiştirilebilecek önerilerde bulunmak amacını gözetmektedir. Emniyet Teşkilatı gibi özel bir kurumun taşıdığı görevin yüksek riski ile baş edebilmek, toplum desteğini almak ve toplumsal imajını güçlendirmek için personelinin global sorun olan obeziteden en az etkilenmesini sağlayacak gerekli önlemlerin alınması gerekir. ETSŞY’nin hükümleri boy ve vücut ağırlığının kontrol edilmesi açısından yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle ETSŞY’nin ivedi olarak ilgili uzman akademik personelin görüşleri de alınarak değiştirilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Özet İngilizce :

In order to overcome the risky situations that the police may encounter in the course of their duty, it is crucial that they be physically, physiologically, and psychologically healthy for the peace and safety of society. The General Directorate of Security relies on the Required Health Regulations of the Security Organi-zation (RHRSO) while checking the health condition of its person-nel. The aim of this article is to observe whether or not the police staff and students have a healthy height and weight relationship as prescribed in the RHRSO and to explain how the health regula-tions concerning one’s height and weight are devised including making suggestions for the improvement and modification of the items regarding one’s height and weight in the relevant regulation. In order to surmount the high risks of the mission, gain the support of society, and ameliorate its social image, the Security Organiza-tion deems it absolutely necessary that all measures be taken so that its personnel can be least affected by the global health prob-lem namely obesity. The current items of the Required Health Regulations of the Security Organization are not sufficient for the checking and accurate evaluation of one’s height and weight. This is why the Required Health Regulations of the Security Organiza-tion should be changed without delay through the opinions and suggestions of the relevant academic personnel that are experts on this subject.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :