Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Polis Bilimleri Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 11 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Polisin sapma davranışlarının etiketleme kuramı açısından değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi1
Görüntülenme :
434
DOI :
Özet Türkçe :

Sapmayı ele alan kuramlardan birisi etiketleme kuramıdır. Bu makalede polisin sapma davranısı yoksulluk ve etiketleme kuramı açısından ele alınmaktadır. Toplumda bazı kesimler bir takım özelliklerle etiketlenmekte ve onlara karsı belli tavır ve davranıslar gelistirilmektedir. Đnsanların geçmisi, tipi (dıs görünümü), yasadığı yer, gelir durumu, isi, eğitimi, aksanı gibi unsurlar etiketlemede önemlidir. Bir kimse fakirse hırsızlık suçunu isler ve siddet kullanır, seklinde bir etiketleme çok rahatlıkla yapılmaktadır. Polisin kökeninin alt sosyo-ekonomik kesimden gelmesine bakılıp; onun da suç islediği ve siddet kullandığı seklinde etiketlendiği görülmektedir. Polis bir taraftan bazı kesimleri etiketlemede aktör olmakta diğer taraftan ise mesleği ve sosyo-ekonomik kökeni itibariyle pasif olarak etiketlenen konumunda bulunmaktadır.

Özet İngilizce :

One of the theories that deal with deviance is the “labelling theory”. In this article, the deviant behaviour of police is discussed from the poverty and the “labelling theory” point of view. Some sections in society are labelled due to some of their features and certain attitudes and behaviours are being developed against them. Facts such as the background of people, their appearances (physical), where they live, their income state, their occupations, their education, their accents are very important while labelling. Labelling such as if a person is poor, then he will commit the crime of theft and violence; are done very easily. It is seen that police is labelled as well; as they do commit crime and violence, looking at the fact that the roots of the police come from lower socio-economic groups. The police become the leading actor of labelling certain groups while they appear to be the labelled one passively, due to their jobs and socio-economic backgrounds.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :