Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Polis Bilimleri Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 12 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Polis meslek yüksek okulu öğrencilerinin sosyodemografik özellikleri ve psikolojik ihtiyaçlarının incelenmesi: adile sadullah mermerci örneklemi

Yazar kurumları :
4. Sınıf Emniyet Müdürü1, Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksek Okulu2, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü3, İstanbul Aydın Üniversitesi4, Fen-Edebi
Görüntülenme :
661
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalenin amacı, polis meslek yüksekokulundaki polis memuru adaylarının kişisel tercih ve gereksinimlerini belirlemek ve mezun olduktan sonra daha yüksek verim elde edilecek görevlere yönlendirilebilmesi için öneriler geliştirmektir. Çalışmada, Edwards Kişisel Tercih Envanteri kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini 2005-2006 öğretim yılında İstanbul Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulunda eğitim gören 18-23 yaşları arasında 211’i kadın, 860’ı erkek olmak üzere toplam 1071 polis meslek yüksekokulu öğrencisi oluşturmaktadır. Bu çalışmaya katılan öğrencilerin Edwards Kişisel Tercih Envanteri ile incelenen 15 ihtiyaç maddesine verdikleri cevaplara bakıldığında; en ağırlıklı olarak bildirilen gereksinimlerin “Yakınlık” (%15,80), “Baskınlık” (%15,60) ve “Dayanıklılık” (%15,12) olduğu; en düşük olanın ise “Uyarlık (Riayet)” ihtiyacı (%12,15) olduğu görülmektedir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to determine the personal prefe-rences and necessities of the police cadets in Police Vocation-al High Schools and to provide suggestions in order to increase effciency in their jobs after their graduation. In this study, Edwards Personal Preference Inventory is used. The sample of the study consists of total 1071 police vocational high school students; 211 female, 860 male, between the ages of 18-23 years old from Istan-bul Adile Sadullah Mermerci Police Vocational High School in 2005-2006 academic year. When we examine the answers of the students participated in this study for 15 necessary articles ex-amined by the Edwards Personal Preference Inventory; it was ob-served that the predominantly necesssities are “Affinity” (15,80%), “Domination” (15,60%) and “Durability” (15,12%); and the least necessity is “Conformity (Respect)” necessity (12,15%).

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :