Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Polis Bilimleri Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Polis akademisi güvenlik bilimleri fakültesinde okuyan yabancı uyruklu öğrencilerin türkçe öğrenme sorunları

Yazar kurumları :
Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi1
Görüntülenme :
1354
DOI :
Özet Türkçe :

Türkçenin yabancılara öğretilmesi konusu 1970'li yıllardan itibaren önem kazanmaya başlamıştır. Türkçenin İngilizce, Fransızca gibi dillerin mazhar olduğu şekilde yabancı kişiler tarafından öğrenilmek istenmesi bu konuyu her geçen gün daha da önemli hale getirmektedir. Bu araştırmada, Türkçenin yabancılara öğretilmesi sırasında karşılaşılan zorluklar, Polis Akademisi'nde öğrenim gören yabancı öğrenciler üzerinden incelenmiş ve çözüm yolları önerilmiştir. Türkçe bilmeden Türkiye'ye gelen bu öğrencilerin karşılaştıkları sorunların tespitine yönelik olarak içerik analizi, anket ve gözlem yöntemleri kullanılarak tespitlerde bulunulmuştur. Polis Akademisinde öğrenim görmek amacıyla gelen öğrenciler Afrikalı, Asyalı ve Avrupalıdır. Arapça konuşulan ülkelerden gelen öğrencilerin Arap alfabesiyle okuyup yazmaları, Latin alfabesini bilmiyor olmaları, Türkçe öğretiminde önemli bir problem alanı olarak ortaya çıkmaktadır. Türkçe vokal ağırlıklı bir dil olması nedeniyle aynı öğrencilerin Türkçedeki vokal sistemini uygulamakta zorluk çektikleri gözlenmiştir. Yabancılara Türkçe öğretirken karşılaşılan diğer sebepler çalışmada sunulmuştur

Özet İngilizce :

Turkish language teaching to non-native speakers has gained significance since 1970s. The growing demand to learn Turkish language, like English and French, increases its importance nowadays. In this study, major problems that learners experience while learning Turkish have been examined through foreign students at Police Academy and the suggestions proposing solutions to the problems concerned have been made accordingly. The problems and difficulties faced by the students who start their education with zero Turkish speaking ability were explored by using the methods of content analysis, survey and observations. Turkish National Police Academy is a multi-national higher education institution populated by students from a wide variety of countries. Turkish language learning problems associated with the use of Latin alphabet, which is different from that of the Arabic-speaking countries and that of some other countries, sets a major problem in teaching Turkish. The students have observed serious problems concerning the use of Turkish vocal system, as Turkish is mainly a vowel-oriented language. Some other difficulties and/or problems encountered during the in-class activities were presented as part of the study.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :