Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Polis Bilimleri Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 13 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Polis adaylarının “demokrasi” kavramına ilişkin algılarının metaforlar aracılığıyla incelenmesi

Yazar kurumları :
Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü1, Kafkas Üniversitesi, Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
347
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, polis adaylarının "demokrasi" kavramını nasıl algıladıkları ve bu kavramla ilgili mevcut algılamalarında hangi kaynakların etkili olduğunu belirlemeyi amaçlamaktadır. Polis adaylarının demokrasi algılarını tespit etmek için metaforlar kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını, Kemal Serhatlı Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) bünyesinde öğrenim gören 192 ikinci sınıf polis adayı oluşturmaktadır. Veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan bir anket formu aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizinin yanı sıra betimsel istatistikî yöntemler de kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulardan, polis adaylarının büyük bir çoğunluğunun demokrasi eğitiminin en temel kavramı olan demokrasi kavramını özgürlük, güç ve kontrol aracı, gelişen bir varlık, eşitlik ve farklı unsurları içeren bir kavram olarak algıladıkları görülmüştür. Bunun yanında polis adayları, demokrasi algılarını en çok etkileyen faktörün kitle iletişim araçları olduğunu belirtmişlerdir. Bu bulgular doğrultusunda, polis adaylarının demokrasi kavramına ilişkin olumlu ve olumsuz algılarının formal eğitimden çok informal ve örtük programdan gelen etkiler sonucunda şekillendiği ortaya çıkmıştır.

Özet İngilizce :

This study aims to identify the way prospective police officers view about democracy concept and the sources that affect their present perceptions. Metaphors were used in order to determine the perceptions of prospective police officers about the concept of democracy. The participants of the study are 192 second- grade students attending Kemal Serhatlı Police Vocational High School (PMYO). The data were collected through the questionnaire prepared by the researcher and analyzed using content analysis and descriptive statistical methods. The data obtained from the study show that the majority of the prospective police officers perceive democracy, the fundamental concept in democracy education, as a concept containing freedom, a tool for power and control, a developing term, equality, and comprising various elements. Besides, prospective police officers state that the most influential factor affecting their perceptions about democracy is the mass media. These findings indicate that informal education and implicit learning have more influence than the formal education on the positive and negative perceptions of democracy concept.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :