Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Polis Bilimleri Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgütsel adalet ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin manisa il emniyet müdürlüğü örnekleminde incelenmesi

Yazar kurumları :
Polis Akademisi Kayseri Polis Meslek Yüksek Okulu1, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü2
Görüntülenme :
598
DOI :
Özet Türkçe :

Örgütsel adalet algısı ve örgütsel bağlılık düzeyi, endüstri ve örgüt psikolojisi yazınında sıklıkla birbiri ile yakından ilişkili iki değişken olarak tanımlanmaktadır. Bu ilişkili değişkenlerin kapsamını değerlendirmede, emniyet teşkilatı gibi özgün örgütsel yapılarla çalışmak önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmada, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü personelinin örgütsel adalet algıları ve örgütsel bağlılık düzeyleri arasında bir ilişki olup olmadığının incelenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca çalışmada, mesleği seçme nedeni ve rütbe/görev durumu açısından farklı grupların örgütsel adalet algıları ve örgütsel bağlılık düzeyleri karşılaştırılmaktadır. Araştırma verileri, Örgütsel Adalet Ölçeği ve Örgütsel Bağlılık Ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. Bu çalışma, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapmakta olan farklı rütbe ve hizmet sınıflarından toplam 371 katılımcı ile yürütülmüştür. Araştırma bulguları, örgütsel adalet ile örgütsel bağlılık arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir. Ayrıca rütbe/görev durumuna ve mesleği seçme nedenine göre örgütsel adalet açısından araştırma grupları arasında anlamlı farklar bulunmuştur.

Özet İngilizce :

Organizational justice perception and organizational commitment level were frequently described as related variables in the literature of industrial and organizational psychology. In evaluating to these related variables, study with specific organizations such as police organization plays an important role. The purpose of this study was to investigate the relationship between employees' organizational justice perceptions and level of organizational commitment at Manisa Provincial Police Department. In this study furthermore, organizational justice perceptions and organizational commitment level of different groups were compared in terms of rank/duty branch and reason of job selection. Research data collected by using Organizational Justice Scale and Organizational Commitment Scale. This study was conducted with total 371 participants from different rank/duty branch at Manisa Provincial Police Department. Research findings show that there is a significant positive correlation between organizational justice and organizational commitment. In addition, when the research groups are compared in terms of organizational justice, there are significantly differences by rank/duty branch and reason of job selection.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :