Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Polis Bilimleri Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Organize suç istihbaratı operasyon yönetimi ve bir model önerisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
3. Sınıf Emniyet Müdürü, Polis Akademisi Başkanlığı1
Görüntülenme :
750
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, öncelikle emniyet istihbarat birimleri tarafından halen yürütülmekte olan organize suç istihbaratı operasyonlarının mevcut yönetim yapısı ve hukuki çerçevesi incelenmiştir. Ardından bir organize suç istihbaratı operasyon yönetim sürecini doğrudan etkilediği değerlendirilen; "organize suç", "istihbarat" ve "yönetim" gibi bazı temel kavramlar üzerinde durularak, bu kavramların emniyet istihbarat birimleri tarafından yürütülen organize suç istihbaratı operasyonlarındaki yerleri ve önemleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla literatür araştırması gerçekleştirilmiş ve bu konudaki yerli ve yabancı kaynaklar taranmıştır. Çalışmanın neticesinde, ülkemizin mevcut yönetim ve mevzuat yapısı da göz önüne alınarak tüm emniyet istihbarat birimlerinin operasyonel çalışmalarında kullanabilecekleri, standart bir organize suç istihbarat operasyon yönetim modeli oluşturulmaya çalışılmış ve bu model önerisi üzerinden mevcut organize suç istihbaratı operasyon yönetim sürecine ilişkin bir kısım değerlendirme ve önerilerde bulunulmuştur.

Özet İngilizce :

In this article, firstly the current organizational structure and judicial framework of the organized crime intelligence operations, which are still being executed by Turkish National Police Intelligence Units, have been examined. Then, it has been tried to bring out their roles and importance of these concepts for an organized crime intelligence operation by focusing on the basic concepts, affecting to an organized crime intelligence operation process, such as "organized crime", "intelligence" and "management". A literature review has been conducted for this aim, and national and international resources have been searched. Finally, considering the current adminstritive and law structure of Turkey, a standart organized crime intelligence operation model that can be used by all the National Police Intelligence Units in Turkey has been formed, and some evaluations and recommendations have been made through this model

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :