Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Polis Bilimleri Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 13 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Network anlysis tools and methods in analyzing coordinated response against organized crime

Yazar kurumları :
University of Central Florida1
Görüntülenme :
324
DOI :
Özet Türkçe :

uilding a strong and effective relationship among criminal justice (CJ) agencies is an essential component of investigation and prosecution of organized crimes. This research is unique in terms of bringing new perspective of analyzing interorganizational collaboration and relations by using social network analysis (SNA) in the process of crime investigation and prosecution. In this study, factors encouraging and hindering collective action among judicial organizations in response to organized crime are derived from literature and this conceptual framework is discussed for the purposes of usability of network analysis tools and methods. Findings of the study revealed that network size, centrality and cliques in the network can be investigated based on six factors in proposed model. In this regard, legal and policy framework found to be related to network size. Centrality of organizations, on the other hand, affected by trust, organizational structure and priority perceptions. Finally, competition among agencies and criminal links to the organization found to be important in the formation of subgroups and cliques within the CJ network.

Özet İngilizce :

Ceza adalet sistemi kurumları arasında güçlü ve etkili bir işbirliği ve ilişki kurulması organize suçların soruşturulması ve kovuşturulmasının önemli bir unsurudur. Bu çalışma, suç soruşturma ve kovuşturmasında sosyal ağ analizini kullanarak kurumlar arası işbirliği ve ilişkilerin incelenmesine yeni bir perspektif getirmesi açısından özgün bir araştırmadır. Bu çalışmada, organize suçlara karşı yargı organlarının birlikte hareket etmelerini teşvik eden ve bunu engelleyen faktörler yazından çıkarılmış ve bu teorik çerçeve ağ analizi araç ve yöntemlerinin kullanılabilirliği açısından tartışılmıştır. Araştırmanın bulguları, önerilen modeldeki altı etmen açısından ağın büyüklüğü, merkeziyet ve ağ içindeki alt grupların incelenebileceğini ortaya koymuştur. Bununla ilgili olarak, yasal çerçevenin ağın büyüklüğü ile ilgili olduğu bulunmuştur. Diğer taraftan, kurumların ağ içindeki merkeziliğinin güven, kurumsal yapı ve kurumların önceliklerinden etkilendiği tespit edilmiştir. Son olarak, kurumlar arası rekabet ve kurumlara olan suç bağlantılarının ağ içinde alt grupların oluşumunda etkili olduğu bulunmuştur.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :