Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Polis Bilimleri Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 12 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Lköğretim öğrencilerinde polis kavramının metaforlar aracılığıyla incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
309
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın temel amacı, ilköğretim öğrencilerinin polise yönelik düşüncelerinin metaforlar aracılığıyla incelenmesidir. Araştırmada ayrıca, öğrencilerin polis hakkındaki düşüncelerinin oluşmasında etkili olan faktörler de ele alınmıştır. Veriler 2008- 2009 öğretim yılı bahar döneminde, Adana merkez ilçelerinde bulunan dört ilköğretim okulunda, 6.-8. sınıf düzeyinde 398 öğrenciden toplanmıştır. Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından geliştirilen “Polis Metaforları Anketi” kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistiklerin yanı sıra içerik analizleri de yapılmıştır. Ulaşılan bulgulara göre, öğrencilerin genel olarak polise yönelik olumlu düşüncelere sahip olduğu belirlenmiştir. Verilerin analiz edilmesi sonucunda öğrencilerin polise yönelik geliştirdiği metaforlar, sekiz ana tema altında toplanmıştır. Bu temalar: “güvenlik ve korumadan sorumlu biri olarak polis”, “güç ve kahramanlık sembolü olarak polis”, “iyilik ve dostluk sembolü olarak polis”, “aile üyesi olarak polis”, “kötülük sembolü olarak polis”, “hareketli bir meslek olarak polis”, “adalet bekçisi olarak polis” ve “eğitimci olarak polis” şeklindedir.

Özet İngilizce :

The main purpose of this study is to investigate the opinions of elementary school students about the police through metaphors. The factors which affect the opinions of the students about the police were also investigated in the study. The study was carried out with 398 students who were attending to 6.-8. grades of elementary school in Adana central district in 2008-2009 school year, spring semester. “Police Metaphors Questionnaire” which was developed by the researcher was used as data collection tool. In analysing the data, descriptive statistics and content analysis were used. Findings indicated that students generally have positive opinions about the police. The metaphors which were developed by the students were categorized under eight themes. These themes are: “police as a person who is responsible for security and protection”, “police as a symbol of power and heroism”, “police as a symbol of favour and friendship”, “police as a member of the family”, “police as a symbol of badness”, “police as an active profession”, “polis as the guard of the justice” and “police as an educator”.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :