Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Polis Bilimleri Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 12 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kurumsal yabancılaşma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yozgat Emniyet Müdürlüğü Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Doktora1
Görüntülenme :
306
DOI :
Özet Türkçe :

Yabancılaşmayla ilgili literatür incelendiğinde yabancılaşma kuramlarının, bireysel ve toplumsal göndermelerle kendini yapılandırmakla birlikte kurumsal boyuttaki yansımalarının ele alınmadığı görülmektedir. “Örgütsel yabancılaşma” adı altında yapılan çalışmalarda ise kurumda çalışan bireylerin, kurumlarına yabancılaşmaları ele alınmış ancak kurumun öz- yabancılaşması olarak adlandırılabilecek olan “kurumsal yabancılaşma” irdelenmemiştir. Bu çalışmada, yabancılaşma kavramının kısa bir etimolojisine yer verilerek, farklı paradigmalarda yüklenilen anlamları özetlenmiş, ardından, „yabancılaşma‟ ve „meslek içi sosyalleşme‟ kavramları birbiriyle ilişkilendirilerek “kurumsal yabancılaşma” bağlamına oturtulmaya çalışılmıştır. Sonuç bölümünde ise yabancılaşma teorileri çerçevesinde kurumsal yabancılaşmadan çıkış yolları tartışılmıştır. Bu çalışmada herhangi bir kurum hedef alınmamış olup her kurumda gözlemlenebilecek olan yabancılaşma ve neticeleri tartışılmıştır.

Özet İngilizce :

When the literature regarding alienation is examined, it has been found out that while the alienation theories construct themselves with individual and social references, the institutional aspect is not taken into consideration. "Organizational alienation" of work, the work of individuals, institutions, addressing the stranger that is taken but the "institutional alienation" has not been ex- amined. In this study, alienation to the concept of a brief to the etymology given by the different paradigms were summarized, then, the institutional reflections and results of alienation will be explained theoretically in terms of occupational socialization, the results in the alienation theory within the framework of the institu-tional alienation output paths will be discussed. In this study, the target without any institutions, alienation that can be observed at each institution and the results will be discussed.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :