Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Polis Bilimleri Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 12 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kitap incelemesi: barracks and brothels: peacekeepers and human traffıckıng in the balkans

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Doktora Öğrencisi Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü1
Görüntülenme :
306
DOI :
Özet Türkçe :

Sayısız mağduru ve bu işten para kazanan sayısız organize suç örgütüyle, insan ticareti yüzyıllardır devam etmektedir. Günümüzde de insanların köleleştirildiğini ve bir mal gibi alınıp satıldıklarını görmekteyiz. İnsan ticareti, özellikle artan göçlerle birlikte uluslararası organize suç örgütleri için iyi bir kaynak ve az bir sermaye ile çok para kazanmanın yolu olmuş-tur. Diğer organize suç türlerine bakıldığında çok daha az riski ve yüksek kar oranı ile insan ticareti, küreselleşmenin de etkisiyle yaygın bir şekilde devam etmektedir. Dünyada çok hızlı bir şekilde sosyal, ekonomik ve siyasal değişimler yaşanmaktadır. Bu değişimler paralelinde göç olgusu, yeni rotalar ve trendler izlemektedir. SSCB’nin (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği) dağılması, Berlin Duvarı’nın yıkılarak Doğu ve Batı Almanya’nın bir-leşmesi, yaşanan büyük depremler ve diğer doğal afetler ile etnik çatış-malar beraberinde göç dalgalarını getirmiştir. Yasa dışı göçle birlikte anılan insan ticareti, bir zamanlar Afrika’daki insanları mağdur olarak hedefine koyup onları köle sıfatı ile yenidünya-daki köle pazarlarına götürürken; yirminci yüzyılın başlarında beyaz ka-dın ticareti diye de adlandırılan formda Rusya, Uzak Doğu ve Güneydoğu Avrupalı kadınları hedef almıştır

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :