Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Polis Bilimleri Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 11 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kentsel mekânda gelişen suça müdahale etmede disiplinlerarası güvenlik politikaları

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi1, Emniyet Genel Müdürlügü Güvenlik Dairesi Baskanlıgı2
Görüntülenme :
437
DOI :
Özet Türkçe :

ünümüz kosullarında kentler kalabalıklastıkça, sosyal kontrolün azaldıgı mekanlara dönüsmekte ve kent yasamı kontrolsüzlük içerisinde güvenilmeyen, yasam kalitesi düsük alanlar haline gelmektedir. Kentlerdeki bu degisim ile birlikte topluma ve kente karsı islenen suçlar dikkati çeker hale gelmekte ve bu durum kentlerde güvenlik kavramının önem kazanmasına neden olmaktadır. Bu nedenle suç ve güvenlik kavramları, çok eski dönemlerden bu yana pek çok disiplince incelenen ve pek çok farklı boyuta sahip olan kavramlardır. Dünyada ve Türkiye’de suçun mekânla iliskisi, kent plancıları, emniyet birimleri, sosyologlar, ekonomistler, cografi bilgi sistemleri uzmanları, psikologlar gibi pek çok farklı disiplin tarafından sıkça arastırılmıstır. Bu durum suç kavramının sahip oldugu çok boyutlulukla ilgilidir. Buradan yola çıkılarak, kentlerde her geçen gün artan suç olaylarına karsı müdahale etmede, suçun ve suçun gerçeklestigi mekânın farklı disiplinlerce incelenmesi geregi dogmaktadır. Bu nedenle bu çalısmanın amacı, mekana yönelik kalıcı kararlar veren sehir planlama disiplini ve kentsel mekanın güvenliliginden sorumlu olan güvenlik biliminin bakıs açısı ile, kentsel mekanda artan suç olaylarını azaltmaya/engellemeye yönelik güvenlik politikalarında disiplinlerarası çalısmaların önemini vurgulamak ve her bir farklı disiplinin ne gibi görev ve sorumlulukları oldugunu ortaya koymak olarak belirlenmistir. Buradan yola çıkılarak çalısmada disiplinlerarası çalısmalar, suçun mekanla olan iliskisi ile açıklanmıs ve Türkiye’de katılımın saglandıgı güncel güvenlik uygulamaları degerlendirilerek, kentsel mekanda gelisen suçu engellemede/azaltmada kullanılabilecek disiplinlerarası çalısmalara yönelik öneriler sunulmustur.

Özet İngilizce :

At the present day, cities become the places where social control decreases linked with their confused and congested structures and they turn into unsafe places with low status of life quality. This change causes crimes against society and cities, to draw attention and consequently safety becomes essential for all cities. However, the terms of crime and safety are examined by many scientists and sciences from past to present because of their multi-dimension structures. For instance, in Turkey and worldwide, correlations between crime and place are frequently studied by various disciplines such as; urban planners, safety departments, sociologists, economists, geographic information system experts, psicologists and the like. From this point of view, to interfere with crime incidents that increase every day in urban places, multi analysis, which are conducted by different disciplines in the places that crime occurs, are required. Thus, this study aims to emphasize on the interdisciplinary studies to create safety policies in order to decrease or prevent crime incitedents in cities, from the view of urban planning discipline that orders physical environment and the science of safety that is responsible for urban safety. Consequently in this study, interdisciplinary studies are analysed with the correlations of crime and place and current safety applications in Turkey that asserts participations are evaluated. In the last part of this paper, suggestions about using interdisciplinary studies in preventing crime are also presented.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :