Yıl 2018, Cilt: 1 Sayı : 1 Sayfalar 13 - 18 2018-07-01
Türk Toplumunda Median ve Ulnar Sinirlerin Ultrasonografik Değerlendirilmesi ve Antropometrik Ölçümlerle İlişkisi
Ali Yavuz KARAHAN,Serdar ARSLAN,Kemal Emre ÖZEN,Fatih ÖNCÜ,Süleyman BAKDIK,Emine Aynur ÇİÇEKCİBAŞI
13 261

Öz Amaç Bu klinik çalışmanın amacı sağlıklı gönüllülerde median ve ulnar sinir kesit alanı (SKA) ölçümlerinin antropometrik vücut ölçümleri ile ilişkisini ortaya koymaktır. Metot İki yüz on sekiz sağlıklı gönüllünün her iki üst esktremitesi değerlendirildi. Yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi gibi değişkenlerin yanı sıra omuz genişliği, kol ve ön kol uzunluğu ve ön kol çevresi ölçüldü. SKA ölçümleri ultrasonografik değerlendirme ile yapıldı. Median SKA ölçümü skafoid kemik hizasından ve ön kol orta noktasından, Ulnar SKA ölçümü ise hamat kemiğin çengeli seviyesinden ve ön kol orta noktasından yapıldı. Bulgular Toplam 218 kişinin (118 kadın/100 erkek) değerlendirildiği çalışmada Median SKA skafoid kemik hizasında 8.7±1.8 mm2, ön kol orta noktasında ise 6.4±1.3 mm2 hesaplandı. Ulnar sinir SKA hamat kemiğin çengeli hizasında 6.3±1.4 mm2 ve ön kol orta noktasında ise 7.5±1.9 mm2 olarak hesaplandı. Dominant ve non-dominant ekstremiteler arasında tüm ölçümlerde SKA istatistiksel olarak anlamlı bir fark göstermemekteydi (p=0.951). Tüm ölçümlerde erkeklerde izlenen SKA istatistiksel olarak kadınlara göre daha kalındı (p=0.021). SKA değerleri yaş, boy, kilo ve vücut kitle indeksi değerleri ile belirgin bir korelasyon göstermemekteydi. Ölçülen antropometrik değerler arasında SKA ile en yüksek düzeyde korelasyon gösteren ölçüm ön kol çevresi (r=.721). Bifid ve trifid olarak saptanan median SKA, normal median SKA’ na göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha büyük bulundu. Sonuç Median ve ulnar sinirin ultrasonografik görüntülemesi tüm sinir trasesi boyunca kolay ve tutarlı olarak değerlendirildi. Bu çalışmada elde edilen referans değerler, anormal sinir veya patolojik durumlarının analizini kolaylaştıracak ve özellikle saptanan varyasyonlar ve cinsiyete özgü farklılıklar hakkındaki bilgiler yararlı olacaktır.

Anahtar Kelimeler

Median sinir, Ulnar sinir, Ultrasonografi, Varyasyon, Antropometrik
Arslan S, Karahan AY, Oncu F, Bakdik S, Durmaz MS, Tolu I. Diagnostic Performance of Superb Microvascular Imaging and Other Sonographic Modalities in the Assessment of Lateral Epicondylosis. J Ultrasound Med. 2018;37(3):585-593.
Birincil Dil tr
Konular Genel ve Dahili Tıp
Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2018
Bölüm Orijinal Araştırma
Yazarlar Orcid : 0000-0001-8142-913XYazar: Ali Yavuz KARAHAN (Sorumlu Yazar)Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0001-7984-4326Yazar: Serdar ARSLAN Kurum: KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0002-9778-3325Yazar: Kemal Emre ÖZEN Kurum: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİÜlke: Turkey Yazar: Fatih ÖNCÜ Kurum: KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİÜlke: Turkey Yazar: Süleyman BAKDIK Kurum: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, MERAM TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, RADYOLOJİ ANABİLİM DALIÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0002-1373-3065Yazar: Emine Aynur ÇİÇEKCİBAŞI Kurum: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, MERAM TIP FAKÜLTESİ, TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2018


Makalenin Yazarları
Ali Yavuz KARAHAN
Serdar ARSLAN
Kemal Emre ÖZEN
Fatih ÖNCÜ
Süleyman BAKDIK
Emine Aynur ÇİÇEKCİBAŞI