Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Polis Bilimleri Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 13 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Insan ticareti ve yasal düzenlemeler:

Yazar kurumları :
Adli Yargı Hâkim Adayı1, Polis Akademisi Uluslararası Terörizm ve Sınıraşan Suçlar Araştırma Merkezi2
Görüntülenme :
404
DOI :
Özet Türkçe :

İnsan ticareti ile mücadele, ekonomik, sosyal, psikolojik önlemleri gerektirmekle birlikte, bu suçun faillerini bulmak ve cezalandırmak, suçun mağdurlarını da tespit etmek, kurtarmak ve korumak bakımından hukuki önlemler sorunun çözümünde önde gelen unsurlardandır. Bu çalışma, mevzuatın insan ticareti açısından son yıllarda nasıl geliştiğini ve karşılaşılan sorunlara ne gibi çözümler sunulduğunu ortaya koymaktadır. Çalışmada yasal düzenlemelerin incelemesinin yanı sıra, uygulamadaki sorunlar, hâkim ve savcılarla yapılan mülakatlarla anlaşılmaya çalışılmıştır. Türkiye'de insan ticareti suçu ilk olarak 2002 yılında Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenmiştir. 2000 yılında imzalanan insan ticareti ile ilgili BM Protokolü de 2003 yılında yürürlüğe girmiştir. Uygulamada fuhuş, göçmen kaçakçılığı, hürriyeti tahdit gibi suçlarla da içerik açısından benzerlik gösteren ve bu nedenle kimi zaman bu suçlarla karıştırılan insan ticareti suçu konusunda gelişmekte olan Yargıtay içtihatları, uygulayıcılara da yol gösterici olmaya başlamıştır. Hukuki mücadelede son 10 yıllık zaman zarfında gelinen aşamanın, bu suçla mücadelede ortaya konan ekonomik, sosyal ve psikolojik önlemleri desteklemekte olduğu gözlenmektedir.

Özet İngilizce :

Although fighting against human trafficking requires economic, social, and psychological measures, legislative measures aiming at finding and punishing perpetrators, and localize, save, and protect victims of trafficking are the foremost important elements in this fight. This paper discusses the developments and changes in legislation related to human trafficking in the last years, and introduces how solutions have been offered to the problems faced. In addition to the examination of legislation, interviews were made with prosecutors and judges to better analyze how they experience practical problems. Turkey defined human trafficking as a crime in the Turkish Penal Code in 2002. The UN Protocol on human trafficking was signed in 2000, and then ratified in 2003. In judicial practice, human trafficking crime has sometimes been confused with other similar crime types like prostitution, migrant smuggling, and restricting freedom. In addition, developing case laws of the Court of Cassation have become guiding for practitioners. The Turkish legislation in the fight against human trafficking seems supplementary to the measures on economic, social, and psychological fields.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :