Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Polis Bilimleri Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 13 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

How the routine activity theory can help police understand and prevent burglary?

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Polis Akademisi Başkanlığı1, Güvenlik Bilimleri Enstitüsü2, 3
Görüntülenme :
301
DOI :
Özet Türkçe :

Suç bütün toplumlarda görülen tahrip edici sosyal bir problemdir. Kapalı mekânlardan hırsızlık suçu ise mala karşı islenen bir suç olup yaygın olarak bütün ülkelerde görülmektedir. Kapalı mekânlardan hırsızlık suçu Türkiye'de en sık görülen suç türüdür. 2006 yılında 146,238 tane kapalı mekânlardan hırsızlık sucu işlenmiştir. Bu suç türü hem mağdurlarının mallarına hem de duygularına zarar vermektedir. Bu zararları önlemek ve toplum için güvenli bir ortam sağlamak için kapalı mekânlardan hırsızlık suçu minimuma indirilmelidir. Bunun makul yolu da bu suçun gerçeklerini iyi anlamaktan geçmektedir. Bu amaç için en uygun araçlar ise suç ve suçluları konu alan teorilerdir. Rutin Aktivite Teorisi (RAT) nispeten yeni bir teori olmasına rağmen kapalı mekânlardan hırsızlık suçunu başarılı bir şekilde açıklayabilir. İncelendiği zaman bu suçun gerçekleri ile RAT'nin örtüştüğü görülecektir. Bu sebeple, bu teori politika yapıcılara, uygulayıcılara ve polislere kapalı mekânlardan hırsızlık suçunu önlemek için etkili politikalar ve uygulamalar üretmek ve geliştirmek konusunda yol gösterici olabilir

Özet İngilizce :

Crime is a devastating social problem, which is seen in every society. Burglary is a property crime and it is widespread in almost every country. Burglary is the most frequent property crime in Turkey. 146,238 burglary cases happened in 2006. Burglaries cause property loss for their victims and hurt the victims' feelings. To thwart these damages and provide a safe and secure community, burglary cases should be reduced to the minimum. The reasonable way to fulfill this is to understand the facts of burglary well. Crime and delinquent theories are the best tool for this purpose. Although the routine activity theory (RAT) is a relatively new one, it can successfully explain burglary. When examined, it is clearly seen that the facts of burglary fit perfectly with the definitions of the RAT about the crime. Therefore, the theory can guide policy makers, practitioners and police organizations to develop and generate effective policies and applications to reduce burglary rates.

Anahtar kelimeler :

,

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :