Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Polis Bilimleri Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 13 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Definitional dilemmas of terrorism as a sociological and political phenomenon

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Turkish National Police1
Görüntülenme :
410
DOI :
Özet Türkçe :

Terörizm kavramı tarih boyunca değişik anlamlar kazanmıştır. Terörizm, terörist, terörist grup ve terörist eylemlerle ilgili olarak literatürde yer alan çok farklı tanımlamalar, tanımsal çıkmazın/ikilemin boyutunu ortaya koymaktadır. Bugün, bu sorunun en büyük olumsuz etkisi, tanımsal ikilemlerin terörle mücadelede karışıklıklar, belirsizlikler ve zafiyetler oluşturmasıdır. Alanyazın incelemesine dayanan bu makale, terörizm ve ilgili kavramların temel karakteristikleri ve bunların kavramsallaştırılması konusu üzerine odaklanarak terörizm olgusunu incelemektedir. Terörizm kavramının tanımlanmasındaki çıkmazların nedenleri ve bunun terörle mücadeleye olumsuz etkileri de makalede tartışılmaktadır. Bu makalede ayrıca; tarihsel süreçte terörizm ve terörizm kavramının gelişimi üzerinde kısaca durulmakta ve terörizm tipolojisi ile ilgili çıkmazlar ve terörizm ile diğer suç türleri arasındaki farklar da tartışılmaktadır. Makale, bahse konu kavramlarla ilgili kapsayıcı ve evrensel bir tanımlamaya olan acil ihtiyaca vurgu yaparak tamamlanmaktadır.

Özet İngilizce :

The concept of terrorism has gained different meanings throughout the history. Different definitions of the terms of terrorism, terrorist, terrorist group and terrorist activity in the literature show the extent of definitional dilemmas. Today, the biggest negative impact of this problem is that definitional dissensus creates confusions, uncertainties and weaknesses in counter-terrorism activities. This article which is based on literature review examines terrorism phenomenon by focusing on basic characteristics and conceptualization of "terrorism" and related concepts. It then discusses reasons of definitional dilemmas and its negative impacts in the fight against terrorism. This article also briefly describes the development of terrorism and terrorism concept in the historical context and concludes with a description of dilemmas in terrorism typologies and distinction between terrorism and other types of crimes. It concludes by accentuating urgent need of an inclusive and universal definition of the term/s.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :