Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Polis Bilimleri Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 11 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çıkar amaçlı organize suçlarla mücadeleye ilişkin temel hukuki düzenlemeler ve başlıca ilkeler

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Adalet Müfettişi1
Görüntülenme :
408
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede, Türk hukuku açısından ekonomik amaçlı haksız çıkar sağlamayı hedefleyen suç örgütü yapılanmalarının incelenmesi bağlamında, öncelikle, ‘suç örgütü’, ‘örgütlü (organize) suç’, ‘haksız çıkar amaçlı suç örgütü’, ‘örgüt mensubu’, ‘mafya’ ve ‘terör örgütü’ kavramları ile bu kavramların birbiriyle ilişkisi, benzerlikleri ve farklılıklarına değinilmiştir. Burada hemen belirtmek gerekirse, ‘örgütlü (organize) suçlar’; terör amaçlı ve haksız çıkar amaçlı olarak işlenenler şeklinde ikiye ayrılmış, haksız çıkar amaçlı örgütlü suçlarda yine kendi arasında ‘cebir ve tehdit uygulanarak işlenen’ ve ‘bu yöntemlere başvurulmadan işlenenler’ olarak ikiye ayrılarak incelenmiştir. Daha sonra organize suçların hukuki yapısı ve organize suçlarla mücadeledeki temel ilkeler üzerinde durulmuştur. Çalışmanın son bölümünde ise, 01.06.2005 tarihinden itibaren yürürlüğe giren temel yasalar bakımından değişmiş bulunan Türk Ceza Adaleti Sistemi içerisindeki yasal düzenlemelere göre, haksız çıkar amaçlı suçlarla mücadele amacıyla getirilmiş olan, maddi ceza kanunları ile Ceza Usul (Muhakeme) Kanunu ve İnfaz Kanunu alanındaki tüm hükümler ayrı ayrı incelenmiştir. Çalışmanın sonunda, Türk hukuku açısından organize suçlarla mücadele için yeterli yasal düzenlemelerin, kişi hak ve özgürlüklerini de zedelemeyecek şekilde mevcut bulunduğu ve artık sorumluluğun uygulayıcılara düştüğü sonucuna varılmıştır.

Özet İngilizce :

This main purpose of this article is to analyze highly structured criminal organizations aiming to generate monetary profit; to illustrate certain concepts including that of ‘criminal organization’, ‘organized crime’, ‘criminal organization seeking unjust profit’, ‘members of criminal organization and associates’, ‘mafia’, ‘terrorist organization’; and to reveal the relationships between these concepts with one another, their similarities and distinctions, also. It is worth noting that organized crimes are divided here into two and examined separately as ‘those committed for terrorist purposes’ and ‘those committed for the purpose of seeking unjust profit’, which is in itself further divided into ‘those committed by exerting force and threat’ and ‘those committed without employing these methods’. Subsequently, the legal structure of organized crime and the underlying principles in combating against it are emphasized. In the final part of this paper, in agreement with the legal amendments executed in the Turkish Justice System of Punishment that have been in effect since 01.06.2005, all of the assessments in law enactment concerning penal acts, and procedural law which have been introduced to battle crimes for generating monetary profit are surveyed independently. It has been revealed in this study that, in terms of laws in Turkey, there are a number of sufficient legal arrangements available in the combat against organized crimes not violating the rights and freedom of individuals, and that it now lies within the total responsibility of the implementers.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :