Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Polis Bilimleri Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çevik kuvvet polislerinin psikolojik belirti düzeyleri ve stresle baş etme yollarının incelenmesi

Yazar kurumları :
Mersin Emniyet Müdürlüğ1, Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
374
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Çevik Kuvvet personelinin psikolojik belirti düzeyleri ve stresle baş etme yollarını incelemektir. Araştırma örneklemini, İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon, Mersin, Diyarbakır ve Van Emniyet Müdürlükleri'nde çalışan 872 Çevik Kuvvet personeli oluşturmuştur. Bu çalışmada, Kısa Semptom Envanteri (KSE), Stres Yaşantılarında Kullanılan Başa Çıkma Stratejileri Ölçeği (SYBSÖ) ve Bilgi Formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde bağımsız gruplar için t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Açık uçlu sorulardan elde edilen veriler gruplandırılmıştır. Bulgulara göre; personelin psikolojik belirti düzeylerinin yüksek olduğu görülmektedir. Stresle baş etme yollarından ise en çok problem çözme ve sosyal destek arama kullanılmaktadır. Psikolojik belirtilerin stresle baş etme yollarından problem çözmeyle aralarında negatif; kendini suçlama, hayal etme ve kaçınmayla pozitif yönde anlamlı ilişki göstermektedir. Psikolojik belirti düzeylerinin ve stresle baş etme yollarının cinsiyetlerine ve medeni durumlarına göre; psikolojik belirti düzeylerinin hobilerinin olup olmama durumuna göre anlamlı şekilde farklılaşmaktadır. Son olarak, çevik kuvvet polislerinin toplumsal olaylara müdahaleden sonra psikolojik danışma hizmeti almak istedikleri görülmüştür.

Özet İngilizce :

The purpose of this research is to investigate riot police employees' psychological symptoms and cope with stress ways. The sample consists of 872 employees who work in Istanbul, Ankara, Izmir, Trabzon, Mersin, Diyarbakir, and Van police departments. In this study, Brief Symptom Inventory, Scale of Cope with Stressor Experiences, and Information Form were used. In order to analyze the data, t-test and analyses of variance were performed. Findings indicated that there were statistically significant difference between riot police employees' psychological symptoms and cope with stress ways with regard to their gender, marital status, having a hobby or not. Another finding showed that there were negative relationship between psychological symptoms and problem solving which is subscale of Scale of Cope with Stressor Experiences. Lastly, it was found that there were positive relationship between psychological symptoms and self-accusation, imaginary, and avoidance subscales of Scale of Cope with Stressor Experiences.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :