Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Polis Bilimleri Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bureaucratic redundancy theory (brt) and its application to intelligence services in turkey

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Police Vocational High School1, Police Academy Intelligence Studies Research Center2
Görüntülenme :
313
DOI :
Özet Türkçe :

In representative democracies, it is expected that self-interested, reelection-seeker politicians and self-interested and office-seeker bureaucrats pursue public interest. Particularly, it is important to control bureaucracy. Politicians make policies (such as security or criminal justice policies) and bureaucrats (i.e., intelligence community) execute them. However, political principals are not sure that bureaucratic agents will execute public policies as intended by them. Bureaucratic Redundancy Theory (BRT) provides an explanation for this problem and offers a solution. Bureaucratic Redundancy Theory indicates that allocating a task to more than one agency, in case of a single agency's failure, or assigning multiple agencies to a policy problem may lead to more effective policy implementation. This article discusses that the solution of Bureaucratic Redundancy Model may increase the reliability of intelligence agencies and may ensure successful execution of security policies in a country, when the job is given to more than one single intelligence agency.

Özet İngilizce :

Temsili demokrasilerde, kendi menfaatini düşünen ve yeniden seçilme planları olan politikacılar ile kendi menfaatini düşünen ve belli makamlara görevlendirilme istekleri olan bürokratların; kamu menfaatini düşünmeleri ve kamu yararına iş yapmaları beklenmektedir. Bu açıdan bürokrasinin denetlenmesi önem arz etmektedir. Politikacılar, güvenlik politikaları yapmakta ve bürokratlar da çıkarılan bu kamu politikalarını uygulamaktadırlar. Ancak, iktidarda bulunan politikacılar, çıkardıkları politikaların, bürokratlar tarafından gerektiği gibi uygulanacağı konusunda emin değillerdir. Bürokratik Çokluk Teorisi (BÇT) bu soruna açıklık getirmekte ve bir öneri sunmaktadır. BÇT, bir kamu örgütünün görevini yerine getirememesi ihtimaline karşı, aynı görev için birden fazla kamu örgütü görevlendirmeyi amaçlar. Böylece, birden fazla kamu örgütünü aynı kamu politikası problemini çözmek üzere görevlendirmektedir. Bu uygulama sayesinde, kamu politikalarının etkili bir şekilde uygulanabileceğini iddia eder. Bu makale, Bürokratik Çokluk Teorisinin bir ülkede, istihbarat görevinin birden fazla istihbarat örgütüne verilmesi, bir istihbarat örgütünün kamu menfaatinden farklı faaliyet göstermesi veya işlevini yerine getirememesi durumunda, güvenlik politikalarının diğer istihbarat örgütlerince etkili uygulanmasını sağlayabileceğini tartışmaktadır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :