Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Polis Bilimleri Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 11 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Adana ilinde çalışan polislerin iş doyumu düzeylerinin bazı degişkenler açısından incelenmesi

Yazar kurumları :
Adana Kemal Serhadlı PMYO1, Çukurova Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danısmanlık A.B.D.2
Görüntülenme :
381
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalısmanın amacı, Adana ilinde çalısan polislerin is doyumu düzeylerini belirleyerek bazı demografik degiskenler (yas, cinsiyet, medeni durum, ögrenim durumu, rütbe, görev yaptıkları sube, mesleki kıdem, günlük çalısma sistemi, alınan takdir ve taltif, ekonomik durumlarını algılama) açısından farklılasıp farklılasmadıgına bakmaktır. Çalısmaya 2004 yılında Adana Emniyet Müdürlügü ve Kemal Serhadlı Polis Meslek Yüksek Okulu’nda çalısan, kolay ulasılabilir örnekleme yöntemiyle seçilmis 355 polis katılmıstır. s doyumlarını belirlemek için “Minnesota s Doyumu Ölçegi” ve kisisel bilgiler için de “Kisisel Bilgi Formu” kullanılmıstır. Verilerin analizi için tek yönlü varyans analizi uygulanmıstır. Yapılan analizler sonucunda, örnekleme giren polislerin is doyumlarının görev yapılan sube, günlük çalısma sistemi ve ekonomik durumlarını algılamalarına göre farklılık gösterdigi saptanmıstır. Yas, cinsiyet, medeni durum, ögrenim durumu, rütbe, mesleki kıdem, alınan takdir ve taltife göre is doyumu düzeyleri arasında anlamlı fark saptanmamıstır.

Özet İngilizce :

This study examines the relationships between age, gender, marital status, educational level, rank, department, seniority, daily work schedule, received appreciations, perception of economical level and job satisfaction of police officers in Adana Police Department. A survey of 355 police officers was conducted in Adana Police Department and Kemal Serhadlı Police Vocational High School. The information concerning the job satisfaction levels of police, which served as the dependent variable in this study, was collected by using Minnesota Job Satisfaction Scale. The information concerning the independent variables was collected through Personnel Information Form. One-way analysis of variance (ANOVA) was conducted for data analysis. In conclusion, this study found significant differences between job satisfaction of police officers and the department, daily work schedule and perception of economical level. On the other hand, significant differences were not found with age, gender, marital status, education level, rank, seniority and received appreciations.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :