Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim okullarındaki stratejik planların taklitçi eşbiçimlilik düzeylerinin belirlenmesi (van ili örneği)

Yazar kurumları :
M.E.B., İstanbul İl Eğitim Denetmeni1, TODAİE2
Görüntülenme :
254
DOI :
Özet Türkçe :

Türk kamu yönetimi, yaklasık son on yıllık bir dönemde gerek kamusal yapı gerekse bunların hukuki alt yapısı açısından yoğun bir değisim süreci yasamakta ve bu süreç "yeniden yapılanma süreci" olarak tanımlanmaktadır. Türk kamu yönetimindeki bu dönüsüme paralel olarak denetim faaliyeti bir dönüsüm sürecinden geçmektedir. Bu kapsamda, 5018 sayılı Kanun'la kurumların stratejik plan hazırlamaları yoluna gidilmistir. Bu arastırmanın temel problemi ilköğretim kurumlarında hazırlanan stratejik planların yeni kurumsal kurama göre taklitçi esbiçimlilik düzeylerinin belirlenmesidir. Bu çalısma kapsamında Van ilinde bulunan ilköğretim okullarından seçilen 32 ilköğretim okuluna ait stratejik planlar doküman analizi yöntemiyle incelenmistir. Stratejik planlar arasında taklitçi esbiçimcilik olduğu görülmüstür.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Turkish public administration has been having a changing process both in public structure and legal infrastructure and this process called "restructured period". In parallel with this transformation in Turkish Public Administration, inspection activities have been also living the same process. In this term, institutions were asked to prepare their strategic plans according to the law, no 5018. The main problem of this study is to determinate the mimetic isomorphism levels according to new approach on strategic plans that prepared at primary schools. In this research, the strategic plans of the 32 primary schools in Van province were examined. Mimetic Isomorphism has been identified among these strategic plans.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :