Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğrenme yaklaşımları tercihleri ve öğrenmeye ilişkin algılarının incelenmesi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi, Eğitim Programları ve Öğretim ABD1, Atatürk Üniversitesi, Zihinsel Engelliler Eğitimi ABD2
Görüntülenme :
320
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalısmanın amacı, eğitim fakültesi öğrencilerinin öğrenme yaklasımlarını tercih etme düzeylerini ve tercih düzeylerinin bölüm, cinsiyet ve sınıf düzeyi değiskenleri açısından anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemektir. Arastırma tarama modelinde bir çalısmadır. Arastırmanın evreni, 2011-2012 eğitim-öğretim yılı, bahar yarıyılında, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi`nde öğrenim gören öğrencilerden olusmaktadır. Arastırmanın örneklemi ise evren içerisinden basit seçkisiz örnekleme yöntemiyle seçilen 393 kisiden olusmaktadır. Verilerin elde edilmesinde Öğrenme Yaklasımları ve Çalısma Becerileri Ölçeği kullanılmıstır. Arastırmanın sonuçlarına göre üç öğrenme yaklasımı da yüz üzerinden elli dokuz ortalamanın üstünde tercih edilmektedir. Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğrenme yaklasımları tercihleri arasında öğrenim görülen alan, cinsiyet ve sınıf düzeyi değiskenlerine göre anlamlı farklılık yoktur. Öğrenciler "öğrenme" terimini daha çok "Kazandığınız bilgileri kullanabilmek" olarak ifade etmektedirler.

Özet İngilizce :

Purpose of this study is to determine preference levels of approaches to learning and whether there is a significant difference as regards department, gender and class rank of preference levels of students in faculty of education. The research is a survey model. Universe of this research is comprised of students studying in Kazım Karabekir Education Faculty of Atatürk University in fall term 2011-2012 education year. Sample of the research is comprised of 393 candidate teachers that were selected randomly. Approaches and Study Skills Inventory for Students – ASSĐST has been employed to obtain research data. According to research results each of three approaches to learning is preferred with a percentage of over fifty nine out of a hundred. No significant difference was found between approach to learning preferences of candidate teachers in faculty of education according to field of the study, gender and class rank variables. Students stated to the term "learning" as to " Being able to use the information you've acquired".

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :